Author Archives: Georgi Stankov

Boska Konstytucja Prawa Uniwersalnego dla Wznoszącej się Ludzkości

Georgi Aleksandrow Stankow, 18 Sierpnia 2022 r. www.stankovuniversallaw.com Boska Konstytucja Prawa Uniwersalnego Niniejsza konstytucja uznaje i przestrzega aksjomatycznych, naukowych i duchowych zasad nowej Nauki i Gnozy Prawa Uniwersalnego (PU) oraz jego nieskończonych zastosowań w ludzkim życiu, opracowanych przez Georgiego Aleksandrowa … Continue reading

Posted in Ascension | Leave a comment

Божественная Конституция Универсального Закона Возвышающегося Человечества

Георгий Александров Станков, 18 августа 2022 года www.stankovuniversallaw.com Божественная конституция универсального закона Настоящая Конституция признает и придерживается аксиоматических, научных и духовных принципов новой Науки и Гнозиса Универсального Закона (УЗ) и его бесконечного применения в жизни человека, разработанных Георгием Александровым Станковым … Continue reading

Posted in Ascension | Leave a comment