Boží Ústava Univerzálního Zákona pro Vzestupující Lidstvo

Georgi Alexandrov Stankov, 18. Srpna 2022 

www.stankovuniversallaw.com

Boží Ústava Univerzálního Zákona

Tato ústava uznává a dodržuje axiomatické, vědecké a duchovní principy nové Vědy a Gnóze Univerzálního zákona (UZ) a jeho nekonečné aplikace v lidském životě, jak je vypracoval Georgi Alexandrov Stankov a jak jsou prezentovány na těchto webových stránkách.

Protože UZ je poznání Zdroje (Božství) vyjádřené lidským jazykem, nazývá se: Boží Ústava (BÚ) Univerzálního Zákona.

– BÚ uznává všechny lidi jako nesmrtelné, neomezené, nezávislé, svobodné a svrchované stvořitelské bytosti, které existují v nekonečných dimenzích a realitách, nejen na Zemi, která je specifickým inkarnačním experimentem jejich lidských duší. Lidé vždy tvoří z opěrného bodu své duše, vědomě či nevědomě do lidské mysli inkarnované osobnosti.

– Proto všechny lidské instituce, autority a formy společenského života, které si nárokují přednost nebo dokonce monopol na výklad stvořitelského dialogu a výměny myšlenek mezi inkarnovaným jedincem a jeho duší, budou s přijetím BÚ okamžitě a navždy zrušeny, protože porušují principy Univerzálního Stvoření, jak jsou prezentovány ve Vědě a Gnózi UZ.

– To zahrnuje okamžité zrušení národního státu se všemi jeho právními, vládními, správními, finančními, ekonomickými, zdravotnickými, vzdělávacími a dalšími kolektivními formami správy.

– Ze stejného důvodu budou zrušena také všechna institucionální náboženství.

– Současná falešná věda a všechny filosofické a duchovní nauky, které nepochopily a neuznaly UZ nakonec přestanou existovat v rámci rychlého pokroku společenské evoluce lidstva s přijetím UZ.

– Nový holistický pohled na svět nové Vědy a Gnóze UZ bude jediným poznávacím vodítkem, jak chápat a interpretovat Přirozenost Všeho-Co-Jest a to, kým skutečně jsme. Pochází ze Zdroje, je otevřeným systémem nekonečného poznání a bude se vyvíjet a rozšiřovat s rozšiřováním vědomí lidstva během jeho procesu vzestupu v rámci všech dimenzí.

– Bude také vědeckým teoretickým základem pro zavedení nekonečných nových technologií vyšších dimenzí, které přinesou neomezenou svobodu a prosperitu všem lidem.

– Zavedení BÚ obyvatelstvem dané země nebo geografické oblasti je nezbytným předpokladem pro to, aby lidé měli plný přístup do nových světelných měst a mohli odtud vzestoupit do vyšších dimenzí.

– Pouze země a obyvatelstvo, které se v referendu vyslovily pro zavedení BÚ, budou mít volný přístup k již existujícím novým technologiím vyšších dimenzí, protože přijetí BÚ zabraňuje jakémukoli zneužití těchto technologií k temným účelům, jak se to stalo v minulé historii lidstva (např. v Atlantidě a také v historii tohoto lidstva).

– Jen země a národy, které zruší své současné ústavy a odhlasují novou BÚ, získají okamžitý volný přístup k následujícím základním technologiím, které jim propůjčí dosud nepoznanou svobodu a prosperitu:

1) Kvantová inteligentní antigravitační vozidla pro snadnou individuální nebo skupinovou přepravu na jakékoli místo na Zemi. Tato vozidla budou založena na volné fotonové energii podle nové vědy UZ. S těmito vozidly budou navždy zrušeny všechny hranice a právní omezení současných národních států (např. pasy). Lidé budou moci volně létat jako ptáci

2) Duší-chráněná Astrální karta pro každého, která bude poskytovat neomezené zdroje každému jednotlivci podle jeho duchovních potřeb určených jeho duší. Tato nová technologie jedním rázem zruší všechny současné kontrolní mechanismy, všechny podvody, korupci, útlak, nespravedlnost, nerovnost a manipulaci založené na současném Orionském měnovém systému.

3) Četné další pokročilé technologie, které budou založeny na volné fotonové energii, antigravitaci a dalších nových formách výměny energie ve vyšších dimenzích, poskytnou nekonečnou hojnost a svobodu pro všechny lidi navždy (Zlatý věk lidstva).

 

This entry was posted in Ascension. Bookmark the permalink.

Comments are closed.