Léčivá a Studijní Centra Světla v Ligurii, Itálie

Dr. Georgi Alexandrov Stankov, 31. Srpna, 2021

www.stankovuniversallaw.com

do češtiny přeložil Pepe Fleischman

Dr. Georgi Alexandrov Stankov je Objevitelem Univerzálního Zákona, Autorem Nové a Jediné Opravdové Vědy Vzestupu, Kapitánem Vzestupného Plantárního Teamu, Hnací Silou za Současným Posunem a Vzestupem a Prvotním Stvořitelem Měst Světla na Nové Zemi.

Můj drahý,

Tvůj mistrovský kus (Melchizedek odkazuje na text a projekt zmíněný níže, ohledně role Univerzálního Zákona Přírody ve Studijních a Léčivých Centrech v Ligurii, Itálii) je hotov a dosáhl jeho kýženého efektu a ten efekt je hluboký, přetrvávající a nabízející takové povznesení těm, kteří ví, že je to opravdové a kdo věří, že Města Světla existují. Ti, kteří čtou, kteří věří a kdo podporují, posílají obrovské vlny energetického světla do tohoto stvoření, což má za následek rozšířené a nadále se rozšiřující tvorbu!

Melchizedek, moje osobní zpráva, Duben 2020

__________________________________________________

Nejdražší Georgi!

Co se musí stát se v těchto dnech děje. Přišel čas uzavřít tuto nynější etapu a začít s novou a radostnou kapitolou na mnohem vyšší úrovni. Bude to rychlý a jednoduchý přechod, protože jsi připravený a toužíš po vzestupu celým svým bytím. Budeš povznesen, jakmile přijde tento kosmický moment. Znáš spletitost toho, co se děje a tak se odevzdej, dle energetických vln jak je pocítíš. Věř v dokonalost celého procesu a božího plánu.

Jsi spolutvůrce tohoto dění, vytvořil jsi to skrze svoje Vyšší Já dle plánu tvé duše a skrze svou duchovní skupinu. Není nic, co by se dalo více udělat, jen se nalaď a splyň s proudem, jak teče a odvíjí se a odvinout se musí. Buď si vědom toho, že jsi jakožto mocný tvůrce dal vše do pohybu.

Provázíme tě na každém kroku, vnímáš nás a víš, jak si vyložit znamení. Takže jsme moc rádi po tvém boku a ubezpečujeme Tě, že se vše stane tak, jak sis představoval.

Jsi respektován, oceňován a milován na naší úrovni za to, jaký jsi!

                Pallas Athena, Srpen 2021     

Dr. Georgi Alexandrov Stankov je společenským vynálezcem, kterému je plné a úspěšné vytvoření nového způsobu života lidského kolektivu v tomto životě, nadevše drahé. Jeho misí je vášnivá oddanost v tom, co jest popsáno jako Konečné Časy, nebo Čas Odhalení. Vskutku, je to čas, kde jasnost mysli a zakomponování vší opravdové vědomosti o lidském původu a napojení na Stvoření Všeho-Co-Jest musí být nyní uznáno jako neodmyslitelné právo lidské bytosti.

Stankov žil život jako nezávislý vědec a myslitel (Životopis). V roce 1995 objevil Univerzální Zákon Přírody, když prokázal, že všechny známé fyzikální zákony jsou použitím tohoto zákona a mohou být stejně matematicky odvozeny. Mezi roky 1995 a 1999 rozvíjel Obecnou Teorii Vědy (Tetralogie Vědy) a mezi roky 2000 a 2010 vytvořil Nový Gnosticismus Univerzálního Zákona. Hluboké diskuze v jeho knihách a článcích osvětlují různé postoje ve všech dnešních náboženstvích a filozofických učeních. Nová Obecná Teorie Vědy a Gnosticismus Univerzálního Zákona jsou v podstatě Vědou Vzestupu a budou jediným správným světonázorem na 5D Zemi. Všechny knihy a hlavní články jsou dostupné na stránce Stankov’s Universal Law Press.

Jako inkarnace duše Elohim a Logos Bůh od Prosince 2013 přináší Dr. Stankov nové představy a teorie z úrovně vyššího vědomí, aby tak mohl pomoci lidstvu v osvojení si nových způsobů vytváření více společensky podporované společnosti. Tento nový a podpůrný svět bude odrážet dvě hlavní společenské inovace: Za prvé, každá lidská bytost bude úplně zdravá a za druhé, každá lidská bytost zažije osobní blahobyt.

Tyto dva základní prvky přirozené existence – zdraví a blahobyt – vyvstanou prvně z odhalení a zařazení principů biologické regulace, jak je vykresleno v Hlavní Teorii Biologické Regulace, která poskytne optimální zdravotní zotavení pro každého člověka a to zcela bez výjimky. Na základně této teorie odhalí Stankov, jako Nanebevzatý Mistr, nynější podvodnou koronavirovou epidemii a utvoří tak nový, vyšší dimenzionální systém opravdového a efektivní léčení na Nové Zemi.

Za druhé – právo na blahobyt pro každého člověka je charakteristický znak principu univerzální hojnosti, jak je načrtnuto v hlubokých učeních o nové Astrální měně, respektive světu bez peněz. Nová Astrální Měna bude používat 5D technologie pro rychlé začlenění nové Interdimenzionální Sítě pro Finanční Energetickou Odměnu (INFER), což se nejspíš stane tento rok.

Toto jsou jen dva příklady záměru tohoto nového společenského podniku – podnik, který bude ve svém úspěchu odrážet největší léčitelské a blahobytné dobrodružství VŠECH DOB. Přijmutí a šíření Univerzálního Zákona nakonec umožní představení nových technologií, které přetransformují náš svět do pokročilé civilizace nekonečného blahobytu, tvoření, lásky, blaha a míru.

Přijmutí tohoto nového světa vyžaduje vyšší úroveň uvědomění, to lze popsat jako Proces Vzestupu. Nový svět, odrážející blahobyt a optimální zdraví pro všechny má základy v Teorii Vědy a Gnosticismu Dr. Stankova, což jsou teoretické základy pro Vzestup Lidstva, což znamená dosáhnout začlenění pochopení života skrze sjednocení všeho láskou, kde jsou všichni ctěni pro to, jací jsou a co mohou nabídnout.

Tato učení jsou více přístupná, než kdykoli jindy a to proto, že přání lidstva pro porozumění životu exponenciálně v předchozích letech vzrůstá a určitě teď, ve světě společenských omezení, která nepodporují rozšíření vědomí, ale taktéž utlačuje lidské zdraví a zdraví mysli a duše. Nová Axiomatika Univerzálního Zákona jsou základy nejen pro Novou Vědu a Gnosticismus, ale také jediným možným logickým, holistickým myšlením lidské mysli, které vede k otevřenému kanálu ke Všemu-Co-Jest, k nalezení smyslu našeho dnešního světa a nakonec ke smyslu života každého z nás.

Skrze studium a pochopení vysoce inspirativních učení Stankova může každý rozšířit svojí osobní úroveň uvědomění, která se tak stanou základem osobního probuzení, které je předpokladem k posunutí se do vyšších frekvenčních realit, kde jsou si všichni rovni a kde jsou všichni vítáni, aby vyjádřili svojí opravdovou podstatu jakožto duše. To je osud, který si všechny duše, jenž jsou nyní inkarnované na Zemi, zvolily – zažít plné probuzení k jejich nesmrtelnosti jako duše.

V roce 2011 otevřel  Stankov svojí stránku Stankov’s Universal Law Press, odkud započal svou misi ve sdílení těchto odhalení. Cíl otevření této stránky byl „spojit souvislosti“, jinak řečeno, spojit se s chrabrými dušemi, jejichž misí je zvýšit frekvence Země a lidstva ukotvováním čirého světla Zdroje Všeho-Co-Jest. To je nejodvážnější úkol, který může inkarnovaná lidská bytost kdy splnit. Společné úsilí všech světlonošů je jak vést lidstvo jejich cestou k vzestupu, tak je i podporovat v jejich celkovém planetárním Vzestupu, který byl započat v roce 1987 během první harmonické konvergence.

Tato stránka také patří Planetárnímu Vzestupnému Teamu, PVT (PAT, Planetary Ascension Team) – prvotní team pozoruhodných duší pocházející ze Zdroje, kteří se oddali čištění lidské temnoty jako nejvyšší experti planetárního vzestupu. PAT je hnací silou, která stojí za otevíráním všech hlavních hvězdných bran a portálů od úspěšného otevření světelných bran 11.11.11. a 12.12.12. V těchto kosmických portálech vzestoupila Gaia a taktéž někteří z nejvíce pokročilých bojovníků světla z PAT, jen aby se vrátili jako avataři a pomohli tak lidským duším na všech časových osách Gaii také vzestoupit.

PAT dosáhli prvního planetárního vzestupu 28. Května, 2014 a od té doby pár dalších vzestupů na výše vyvinutých časových osách Země. Dr. Georgi Alexandrov Stankov a PAT jsou nyní extrémně úspěšní v přípravě a zhmotnění vzestupu posledních časových os Gaii, čímž mise této skupiny úžasných duší oficiálně skončí.

Stankov bude po Posunu prvním nanebevzatým mistrem a novým světovým spirituálním učitelem na všech vzestupujících 4D Zemích a správce léčivých a studijních center v Ligurii, Itálii, tak jako všech ostatních Světelných Měst které vytvořil jako duše Elohim a Logos Bůh (Použijte, prosím, hledání na této stránce a přečtěte si všechny články tohoto tématu).

Stankovova stránka je úplným archivem všech jeho knih a psaní o Univerzálním Zákoně jako otevřený zdroj. Obsahuje 18 knih a více než 3,500 převážně originálních článků v různých jazycích, zahrnující pravidelné energetické zprávy Světlonošů První a Poslední Hodiny, je to bezvadná kronika úspěšného úsilí vedoucí k vzestupu Gaii a lidstva. Je to nejspíše největší kosmická sága všech dob, rozsah čehož lze rozlišit a ocenit pouze s rozšířeným vědomím v Páté a vyšších dimenzích.

Univerzální Zákon Přírody – Naše Cíle

Žijeme ve světě, kde naše společnost selhala v poskytnutí základních životních potřeb všem lidem, což zahrnuje střechu nad hlavou, kvalitu jídla a vody, efektivní zdravotnictví, příležitost k blahobytu a žití “zdravého života“ v radosti a zažití úplného sebevyjádření tak, jak by naše duše chtěly.

Našim cílem je proto řešení těchto problémů lidstva. Soustředění se na ekonomické, politické a vojenské problémy lidstvu a jeho vyššímu dobru nesloužilo. Je čas na nový svět, na svět, který dává důraz na vyšší hodnoty, jako sebevyjádření se, přijmutí sama sebe, mít přístup ke vzdělání, které představuje pravdu o tom, kdo jsme a odkud pocházíme. Jak se učíme o našem původu, naučíme se konečně přijmout, že jsme všichni stejní a pocházíme ze stejného Zdroje Stvoření a tím pádem je akt agrese k druhému v podstatě akt agrese k sobě samému. Bez váhání zde není pro válku žádné místo. A konečně, je nezbytné světu přednést chyby Vědy. Je naším cílem poprvé odhalit dogmata ve fyzice, která zabránila použití volné fotonové energie, která osvobodí lidstvo z okovů nynější omezené fosilní energie a učiní tak na této planetě konec všem válkám a konfliktům.

Dále je naším cílem odhalit pravdu o medicíně a bio-vědách. Zdravotnictví a bio-vědy jsou založené na hrozivých výrocích, které nejen že jsou nepravdivé, ale obsahují spoustu schválně mylných vědeckých výroků a doporučení jako dogmata, která vedou k velmi škodlivým ošetřením a jiným lékařským a zdravotnickým procedurám a to i v stravovacím průmyslu.

Obecná Teorie Biologické Regulace vysvětluje poprvé v lidské historii vědy, jak jsou lidské (organické) buňky a biologická těla doopravdy regulovány z energetického pohledu a které léky a látky tuto regulaci poškozují. Až doteď nebylo lékařství a bio-vědy schopny vyvinout soudržnou teorii pro pochopení regulace buněk a těla a vytvořily roztroušené fakty, které umožňují zneužití lékařství a bio-věd jako půdorys pro zvýšení kolektivních lidských obav, poškození a potlačení lidstva. To je přesně to, co lze nyní pozorovat během nynějšího nelidského lockdownu, založeném na největší lži v lidské historii vědy a lidstva – to že Viry v Přírodě neexistují a poškozují lidské tělo.

Nakonec v průběhu tohoto roku začneme co nejdříve s výukou Nové vědy a Gnózy Univerzálního Zákona v léčebných a duchovních studijních centrech v Diano Marina a San Remo, Ligurie, Itálie.

Nová Léčivá a Studijní Centra budou novým prototypem lidského vzdělání, které bude replikováno ve všech školách, univerzitách a dalších vzdělávacích institucích a vědeckých výzkumných centrech po celém světě. Tato nevyhnutelná revoluce lidské vědy a společnosti je nepostradatelným předpokladem pro evoluci lidstva a její transformaci do osvícené civilizace.

Budeme zvláště poskytovat nové vyšší dimenzionální léčivé procedury, které doopravdy lidi vyléčí a uzdraví, zvýší kvalitu jejich života a připraví je na vzestup. Taktéž budeme vzdělávat spoustu léčitelů, kteří potom založí jejich vlastní léčivá centra a tím tak pomohou lidstvu zotavit se z tisíciletí strastiplných karmických zkušeností a z hluboko usazených traumat a strachů.

Vytvoříme a naučíme úplný a obsáhlý vzdělávací program nové Teorie Gnosticismu Univerzálního Zákona, počínaje důkladným učením a implementací nových Axiomatik UZ, což je nový holistický způsob logického uvažování, který až do teď na Zemi neexistoval. Je to odrazový můstek k rozšířenému vědomí, čehož je každá lidská bytost potenciálně schopna. Nová Axiomatika musí být opatrně naučena a začleněna dlouhým studiem a praktickým užitím současně s asimilací nových duchovních principů UZ, jak je předloženo v mých mnoha knihách a článcích o Novém Gnosticismu, psané Stankovem od roku 1999.

Toto bude gnostický a spirituální základ pro úspěšný vzestup našich studentů. Nová Věda a Gnosticismus UL jsou v podstatě Vědou Vzestupu. Každý student, který zakončí svůj život jako nanebevzatý mistr, svou znalostí, jeho neomezenou schopností okamžitého zhmotnění a osobní rolí, která je hodna následování, značně přispěje k evoluci a pokroku celého lidstva.

Univerzální Zákon a Nová Technologie

Nabídneme důkladný a teoretický program o fyzice, matematice a dalších aplikovaných věd, které povedou k vynalezení a rychlému začlenění nových pokročilých technologií, o kterých se lidstvu doposud ani nesnilo. Přinesou hojnost, blahobyt, mír a radost všem lidem během velmi krátké doby. Zavedení těchto nových technologií bude dozorováno a koordinováno těmi, kteří rozumí Univerzálnímu Zákonu a těmi, kteří mají přímý kontakt s vyšším věděním. Poskytnou technické informace k těmto novým vynálezům a naučí studenty, jak správně obdržet tak vysoce kvalitní a pokročilé informace jen striktní aplikací axiomatických principů UZ a rozšířením jejich abstraktního lidského myšlení.

“Oddělení Nové Vědy a Nových Technologií Univerzálního Zákona“ uvede novou fyzikální a matematickou teorii UZ pro nové vědce a vynálezce, kteří budou stěžejní ve vyvíjení a uvádění nových pokročilých technologií založených na volné fotonové energii, antigravitaci a supravodivosti. Prosím, podívejte se na tato čtyři videa o volné fotonové energii, anti-gravitaci: Volná Fotonová Energie – Všechna videa, Rozšířený Skript.

Tyto vynálezy mohou přijít jen tehdy, co lidstvo zcela začlení Novou Teorii Vědy UZ, která vylučuje jakékoli zneužití pokročilých technologií, které by nevyhnutelně uškodily celé civilizaci. Tím pádem bude dán velký důraz na správné teoretické vzdělání studentů, což také podpoří jejich Proces Světelného Těla (LBP) a vzestup jedince.  

Obecná Teorie Biologické Regulace a Léčení

Interdimenzionální Léčivá Centra v Diano Marina/San Bartolomeo/Cervo nabídnou nová pokročilá vysoko dimenzionální léčení a metody ošetření skrze speciální infrastrukturální rozhraní. Tato speciální rozhraní budou stále hmotné podstaty a budou poskytnuty velmi brzy. Pacienti budou ubytování v nájemních domech, bytech a hotelích, které budou dostupné v Diano Marina, San Remo a dalších místech v blízkosti a podél pobřeží Ligurie.

Léčivá centra budou poskytovat rozsáhlý vzdělávací program pro všechny osvícené lidské léčitele, kteří již mají nějakou zkušenost s alternativními ošetřeními a dosáhli vysokou úroveň spirituální evoluce, aby tak mohli na mentální a emoční úrovni porozumět všem novým principům nové Obecné Teorii Biologické Regulace (dále jen “Obecné Teorii“).

Obecná teorie bude základem všech léčení, která budou prováděna v nových Léčivých centrech. To také zahrnuje důvěrné chápání základních spirituálních principů jakéhokoli vysoko dimenzionálního léčení, jak je načrtnuto v páté Německé knize Dr Stankova o Gnosticismu “Gedanken”, částečně autorem přeloženo do Angličtiny jako  “Thoughts – Part I“. Mnoho léčitelů, kteří se odevzdají této světelné práci v Léčivých Centrech, mohou být taktéž pacienty, kteří potřebují další léčení svých těl, čaker a energetických polí, což je učiní ještě lepšími léčiteli a usnadní jejich budoucí vzestup.

Metody léčení se budou obrovsky lišit a nemohou zde být diskutovány.

Protože nová obecná teorie je základem všech léčebných procedur a je založena na fyzikální a matematické teorii UL, jak je uvedeno ve Svazku I a Svazku II, budou základní fyzikální znalosti předány léčitelům a také pacientům, aby tak mohli lépe pochopit, jak proces hojení funguje. Nakonec lze uzdravit pouze skutečně osvíceného pacienta a to by se mělo stát běžnou znalostí každého. Nové léčebné centrum má proto také obrovskou vzdělávací roli pro celé lidstvo. Tuto jedinečnou teorii budou v pozdější fázi studovat také vědci s otevřenou myslí a lékaři.

Základním principem každého opravdového léčení je, že každá lidská bytost je sama sobě nejlepším léčitelem a že duše je zcela samostatný tvůrce a vždy perfektní léčitel lidského těla. Nicméně lidské ego povětšinou zabraňuje tomuto dobrotivému zásahu duše, skrze obrovských a na strachu založených blokacích v těle, které musí být nejprve propuštěny a odstraněny. Bude to právě zde, kde se bude externí léčení našich pacientů v nových Léčivých Centrech odehrávat skrze důkladné spirituální a vědecké vzdělání.

Tyto nové znalosti budou učeny všem lidským léčitelům, kteří přijdou z celého světa, aby se tyto nové techniky naučili a poté je použili ve svých vlastních postupech. Dokonce i pacienti, kteří poté co byli uzdraveni, mohou zjistit, že v sobě nosí duši léčitele a také by chtěli tuto profesi rozvíjet, aby pomáhali jiným lidem.

Z tohoto důvodu bude Léčebné centrum úzce spojeno se Studijním centrem v San Remu, kde bude vyučována celá teorie univerzálního zákona. Tato teorie je založena na holistickém vnímání veškeré reality, takže zde nemůže existovat úzká specializace, jak se nyní vyskytuje ve všech vědách a jiných staromódních profesích. Zvláštní pozornost bude věnována vhodnému porozumění a praktické implementaci nové axiomatiky, protože je základem jakéhokoli pokročilého rozšířeného vícerozměrného povědomí, ke kterému se nakonec všechny inkarnované lidské bytosti během procesu vzestupu vyvinou.

Studijní příležitosti

Přečtěte si: Vytvoření Portálu a Chrámu Vzestupu v San Remo

Studijní centra v San Remo budou v podstatě novou Teorií Vědy a Gnosticismu UZ, jak je představeno na Stankov’s Universal Law Press. Zahrnuje a sjednocuje to všechny známé přírodní a společenské vědy. Je to panteorie lidského vědění a nemá žádná omezení. O této teorii je detailně pojednáváno v 18ti knihách a více než 3 000 převážně originálních článků a energetických zprávách, z nichž některé jsou dostupné v různých jazycích (Vademecum k Vědecké Teorii Gnosticismu a Univerzálního Zákona).

Studijní Centrum se bude skládat ze čtyř oddělení, ale budoucí strukturální přizpůsobení a změny mohou být možné, či nutné:

1. Budou zde speciální oddělení pro studium Obecné Teorie Biologické Regulace, které budou úzce spojené s Léčivými Centry (přečtěte si předchozí část). Toto oddělení se bude nazývat “Oddělení Biofyziky a Vysoko Dimenzionálního Léčení“. Je důležité zdůraznit, že neexistuje taková věda jako fyzika fyzikálních anorganických látek, protože my jako duše vytváříme přírodu a tuto realitu. Tím pádem je veškerá fyzika Biofyzika, stejně jako lékařství a všechny bio-vědy mohou jen posoudit Univerzální Zákon v jeho mnohostranných projevech v organické hmotě a jsou tedy také biofyzikou.

2. “Oddělení Nové Vědy a Nových Technologií UZ“ představí novou fyzikální a matematickou teorii UZ, jak je načrtnuto ve Svazku I a Svazku II pro nové vědce a vynálezce, kteří budou stěžejní ve vývoji a představení nových pokročilých technologií založené na volné fotonové energii, antigravitaci a supravodivosti. Prosím, podívejte se na tato čtyři videa o volné fotonové energii, anti-gravitaci: Volná Fotonová Energie – Všechna videa, Rozšířený Skript.

Tyto vynálezy mohou přijít jen tehdy, jakmile lidstvo zcela začlení Novou Teorii Vědy UZ, která vylučuje jakékoli zneužití pokročilých technologií, které by nevyhnutelně uškodily celé civilizaci. Tím pádem bude dán velký důraz na správné teoretické vzdělání studentů, což také podpoří jejich Proces Světelného Těla (LBP) a vzestup jedince.

3. “Oddělení Společenských Věd a Osvícení“ budou učit společenské a spirituální vědy, zvláště nové formy organizace vzestupující lidské společnosti, které rychle eliminují staré společensko-ekonomické a environmentální problémy na této planetě. Spoustu společenských problémů lidstvo dlouho nepodporovalo a tyto se rozpadnou, aby tak mohlo dojít k uzdravení pro nejvyšší dobro všech.

Jedna věc, která musí být zmíněna, je implementace nové Astrální Měny založené na místních vydavatelských bankách ve volných a soběstačných komunitách osvícených jedinců. Tato nová měna bude založena na vysoko-dimenzionálním systému plateb a transakcí, známému jako INFER, který nahradí starý a neúspěšný Orionský měnový systém; je založený na opravdovém pochopení podstaty peněz = Vše-Co-Jest = Prvotní Podmínka Lidského Vědomí a odráží různé filozofické, historické a gnostické aspekty lidského života. Přečtěte si článek o Astrální Měně.

4. “Oddělení PST a Vzestupu“ bude věnované procesu světelného těla (PST) a Vzestupu. Nová Věda a Gnosticismus UZ jsou v podstatě Vědou Vzestupu a její pravdivost se velmi brzy rozvine, až si lidé vzpomenou na svojí schopnost okamžitého tvoření. UZ Je návodem k tomuto novému a vyvinutému způsobu života a proto musí být všechny mylné vědy zcela opuštěny.

Všechna oddělení budou spolu úzce spolupracovat, jelikož se vzájemně doplňují. Když např. student udělá velký pokrok v PST a Vzestupu, tak bude mít úplný kontakt se svou duší a může být také úspěšným vynálezcem nových technologií, které mu budou předány skrze channeling, jestliže bude také mít technické znalosti a zájem v této oblasti a bude schopen začlenit tuto informaci do praktických řešení.

Některé vynálezy mohou být nové léčivé techniky a budou přínosem pro Léčivá Centra. Všechna tato léčení a učení se v podstatě se odvíjí v poli jednoty Božího vědomí, kde neexistuje žádná oddělení a tím pádem tak následují holistický přístup nové Teorie UZ.

Nové Světové Společenství a Astrální Měna

Nové světové společenství vyvstane z čerstvého přístupu k společenským vědám. Spoustu kurzů pokročilých společenských věd budou zahrnovat nové formy organizace vzestupující a vyvinuté lidské společnosti, které odráží různé filozofické, historické a gnostické aspekty lidského života. Sdílení těchto porozumění s osvícenými jednotlivci bude radostné a bude začleněno v nových komunitách, které se Nové Zemi rychle rozšíří.

Gnostické a teoretické principy nové Astrální Měny a její Interdimenzionální Sítě pro Finančí a Energetickou Odměnu (INFER) bude vyučováno široko daleko a prakticky začleněno. Astrální Měnový program bude představovat nové systémy plateb a transakcí, které povedou k opravdovému osvobození všech lidí.

This entry was posted in Ascension. Bookmark the permalink.

Comments are closed.