Лечебни и учебни центрове на светлината в Лигурия, Италия

д-р Георги Александров Станков, 31 август 2021 г.

www.stankovuniversallaw.com

превод на български от автора

Д-р Георги Александров Станков е Откривателят на Универсалния закон, Авторът на Новата и Единствена истинска наука за Възнесението, Капитанът на Планетарния Екип за Възнесение, Движещата Сила зад настоящата Промяна и Възнесението и Първоначалният Създател на Градовете на Светлината на Новата Земя

Мой възлюбен,

Твоят шедьовър (Мелхиседек се позовава на текста и проекта по-долу относно ролята на Универсалния Закон на Природата в Центровете за обучение и лечение в Лигурия, Италия) е завършен и е постигнал своя ефект, а ефектът му е дълбок, траен и предлагащ такова извисяване на онези, които знаят, че е истински, които знаят, че Градът на Светлината съществува.  Всички онези, които четат, които вярват и които подкрепят, изпращат огромни вълни от енергийна светлина в това творение, което води до разширяване и постоянно разширяване на творението!

Мелхиседек, лично съобщение до мен

__________________________________________

Най-скъпият Георги!

Онова, което трябва да се изпълни в тези дни, се сбъдва. Дошло е времето да приключиш настоящия етап и да започнеш нова и радостна глава на много по-високо ниво. Преходът ще бъде бърз и лесен, защото ти си подготвен и копнееш за Възнесението с всяка фибра на съществото си. Ще бъдеш извисен, когато настъпи космическият момент. Ти познаваш сложността на случващото се и затова предай се на енергийните вълни, които усещаш. Довери се на съвършенството на целия процес и на божествения план.

Ти си съавтор на това събитие, създал си го чрез своя Висш Аз в съответствие с плана на душата си и чрез групата на душата си. Не ти остава нищо друго, освен да се настроиш и да се носиш с него, докато се развива, трябва да се развива. Осъзнай, че като могъщо същество-създател ти си задвижил всичко.

Ние те придружаваме на всяка крачка, ти ни възприемаш и знаеш как да тълкуваш знаците. Затова с удоволствие сме на твоя страна, за да те уверим, че всичко ще се сбъдне за теб, както си разпоредил.

Ти си уважаван, ценен и обичан на нашето ниво заради това, което си!

Pallas Athena”

Послание от Палас Атина, август 2021 г.

Д-р Георги Александров Станков е социален новатор, на който му е скъпо на сърцето пълното и успешно сътворяване на нов начин на живот за човешкия колектив в този живот. Неговата мисия е страстна отдаденост през времето, което се описва като Краят на Времената или Времето на Откровенията. Всъщност това е време, в което яснотата на мисълта и интегрирането на всички истински знания за произхода на човечеството и връзката му със Сътворението на всичко, което е, трябва да бъдат признати като изконно право на човечеството.

Станков е независим учен и мислител (вж. “Автобиография“). През 1995 г. той открива Универсалния закон на природата, като доказва, че всички известни физически закони са приложения на този закон и могат да бъдат математически изведени от него. В периода 1995-1999 г. разработва Общата теория на науката (Тетралогия на науката), а в периода 2000-2010 г. разработва Новия гносис на Универсалния закон. Тези задълбочени дискусии в многобройните му книги и статии изясняват различните позиции във всички съвременни религии и различни философски учения. Новата Обща теория на науката и Гносисът на Универсалния закон са по същество Науката за Възнесението и ще бъдат единственият правилен духовен светоглед на новата 5D Земя. Всички книги и основни статии са достъпни на този уебсайт Stankov’s Universal Law Press.

Прочетете също:

Том II: Универсалният закон. Обща теория по физика и космология

Кратко въведение в общата теория на науката и нейното отражение върху обществото

Тези два основополагащи елемента на естественото съществуване – здравето и благоденствието – ще възникнат първо от разкриването и прилагането на принципите на биологичното регулиране, изложени в Общата теория на биологичната регулация, които ще осигурят оптимално възстановяване на здравето на всеки гражданин, без изключение.  Въз основа на тази теория Станков ще разкрие като Възнесен учител настоящата измама с коронавирусната епидемия и ще установи новата система от по-високо измерение за истински ефективно лечение на Новата Земя.

На второ място, правото на просперитет за всеки гражданин е отличителна черта на принципите на всеобщото изобилие, изложени в дълбоките учения за новата астрална валута, съответно за свят без пари. Новата Астрална валута ще използва новите 5D технологии за бързото внедряване на новата Интердименсионална мрежа за финансова енергийна реституция (ИМФЕР), което най-вероятно ще започне още тази година.

Това са само два примера за намеренията, които стоят зад това ново социално начинание, начинание, което ще отрази в своя успех най-голямото приключение за изцеление и просперитет на човечеството, за ВСИЧКИ времена. В крайна сметка възприемането и широкото разпространение на Универсалния закон ще позволи въвеждането на нови технологии, които ще превърнат нашия свят в напреднала цивилизация на безкрайно благоденствие, съзидание, блаженство и мир.

Възприемането на този нов свят изисква по-високо ниво на осъзнаване и това е описано като Процес на Възнесение. Новият свят, отразяващ благоденствието и оптималното здраве за всички, се основава на Теорията на науката и Гносиса на д-р Станков, които са теоретичните основи за Възнесението на човечеството, т.е. за постигане на интегрирано разбиране за живота чрез обединяване на цялото с любов, където всички са почитани заради това, което са, и заради това, което всеки от тях може да предложи.

Тези учения са по-достъпни от всякога, тъй като желанието на човечеството за разбиране на живота нарасна експоненциално през последните години, а със сигурност и сега, в един свят на социална принуда, която сякаш не подкрепя разширяването на съзнанието, но и потиска здравето на човешкото тяло, ум и душа. Новата Аксиоматика на УЗ е основата не само на Новата наука и Гносис, но и на единственото възможно логично, холистично мислене на човешкия ум, което води до отворен канал към Всичко-Което-Е, за да открием смисъла на сегашния ни свят и в крайна сметка смисъла на живота за всеки от нас.

Чрез изучаването и разбирането на изключително вдъхновяващите учения на Станков човек ще разшири личното си ниво на осъзнаване, което след това ще се превърне в основата на личното пробуждане, необходимо за преминаване към реалностите с по-висока честота, където всички са равни и където всички са поканени да изразят истинската си природа като души. Това е съдбата, която всички души, въплътени в момента на Земята, са избрали за това въплъщение – да преживеят пълното си пробуждане за безсмъртието си като души.

През 2011 г. Станков официално открива своя уебсайт Stankov’s Universal Law Press, откъдето започва мисията си да споделя тези нови откровения. Целта на откриването на този сайт беше да се “свържат точките”, с други думи, да се свържат смелите души, чиято мисия е да повишат честотите на Земята и човечеството, като закотвят чиста светлина от Източника на Всичко-Което-Е. Това е най-дръзката задача, която едно въплътено човешко същество може да изпълни. Обединената дейност на всички носители на светлина е в крайна сметка да насочат човечеството по пътя на неговото възнесение, както и да го подкрепят в цялостното планетарно възнесение, което продължава от 1987 г. по време на първата хармонична конвергенция.

Този уебсайт също така принадлежи на Екипа за планетарно възнесение, ЕПВ = PAT (Planetary Ascension Team), главния екип от забележителни души, идващи от Първоизточника, които са се посветили на прочистването на човешката тъмнина като върховни експерти по планетарно възнесение. ЕПВ е движещата сила, която стои зад отварянето на всички основни звездни порти и портали след успешното отваряне на звездните порти на 11.11.11 и 12.12.12. При тези космически портали Гая и някои от най-напредналите воини на светлината от ЕПВ също се възнесоха, само за да се завърнат като аватари и да помогнат на човешките души във всички времеви линии на Гая също да се възнесат.

ЕПВ осъществи първото планетарно възнесение на 28 май 2014 г., а оттогава насам – още няколко възнесения на по-високоразвити времеви линии на Земята. Понастоящем д-р Георги Александров Станков и ЕПВ са изключително успешни в подготовката и проявлението на възнесението на последната партида времеви линии на Гея, с което мисията на тази група изящни души официално приключва.

Станков ще бъде първият възнесен майстор и новият световен духовен учител на всички възходящи 4D Земи след Прехода и покровител на лечебните и учебните центрове в Лигурия, Италия, както и на всички други градове на светлината, които е създал като душа Елохим и Бог Логос (Използвайте функцията за търсене и прочетете всички статии по тази тема.).

Уебсайтът на Станков е пълен архив на всички негови книги и трудове за Универсалния закон като отворен източник. Той съдържа 18 книги и повече от 3500 предимно оригинални статии на различни езици, включително редовните енергийни доклади на Светлоносците от Първия и Последния час, които са непрекъсната хроника на успешното начинание за издигане на Гея и човечеството. Това вероятно е най-великата космическа сага на всички времена, чийто обхват може да бъде възприет и оценен само при разширено съзнание в Петото и по-високите измерения.

Универсалният закон на природата – нашите цели

Живеем в свят, в който световното общество не е успяло да осигури на всички хора основните нужди, включително сигурен подслон, качествена храна и вода, ефективни лекарства, възможност да благоденстват и да живеят “излекуван живот” в радост, изразявайки се пълноценно, както би желала душата ни.

Ето защо нашите цели са в крайна сметка да се справим с тези проблеми на човечеството в този момент. Фокусът върху икономическите, политическите и военните въпроси не е служил на висшето благо на хората и трябва да бъде пренасочен. Време е за нов свят, свят, който набляга на разширяването на въпросите с по-висока стойност, включително самореализацията, самоприемането, достъпа до образование, което представя истината за това кои сме и откъде сме дошли. Когато научим за произхода си, най-накрая ще се научим да приемаме, че всички сме еднакви, произхождаме от един и същ Източник на Сътворението и следователно всеки акт на агресия срещу друг е в основата си акт на агресия срещу самите нас. Без съмнение няма място за война.

И накрая, необходимо е да представим на света грешките в науката. Нашата цел е да разкрием за първи път догмите във физиката, които са попречили на използването на свободната фотонна енергия, която ще освободи човечеството от оковите на ограничената в момента енергия от изкопаеми горива и ще сложи край на всички войни и конфликти на тази планета.

Освен това нашата цел е да разкрием истината за медицината и биологичните науки. Медицината и бионауките се основават на зловещи твърдения, които не само са неверни, но и съдържат множество умишлено фалшиви научни твърдения и препоръки като догми, които водят до много вредни лечения и други процедури в медицината, здравеопазването и дори в хранителната промишленост.

Общата теория на биологичната регулация обяснява за първи път в историята на човешката наука как човешките (органични) клетки и биологичните тела са наистина регулирани от енергийна гледна точка и кои лекарства и агенти вредят на тази регулация. Досега медицината и биологичните науки не са успели да разработят цялостна теория за разбиране на регулацията на клетките и тялото и са създали само разпокъсани факти, които позволяват злоупотреба с медицината и биологичните науки като платформа за засилване на колективните човешки страхове, увреждане и потискане на човечеството. Точно това наблюдаваме днес по време на сегашното нечовешко блокиране, основано на най-голямата лъжа в историята на науката и човечеството – че вирусите съществуват в природата и вредят на човешкия организъм.

В крайна сметка ще започнем възможно най-скоро с преподаването на Новата наука и Гносиса на Универсалният закон в Центровете за лечение и духовно обучение в Диано Марина и Сан Ремо, Лигурия, Италия, през тази година.

Новите Центрове за изцеление и обучение ще се превърнат в новия прототип на човешкото образование, който ще бъде възпроизведен във всички училища, университети и други образователни институции и научноизследователски центрове по света. Тази неизбежна революция в човешката наука и общество е задължителна предпоставка за еволюцията на човечеството и превръщането му в просветена цивилизация.

По-специално, ние ще предоставим нови лечебни процедури от по-високо измерение, които наистина ще излекуват хората, ще подобрят качеството на живота им и ще ги подготвят за тяхното възнесение. Ще обучим и многобройни лечители, които след това ще основат свои собствени центрове за лечение и така ще помогнат на човечеството да се възстанови от еони от време на ужасяващи кармични преживявания и дълбоко вкоренени травми и страхове.

Ние ще въведем и ще преподаваме пълна и всеобхватна образователна програма за новата Теория и Гносис на Универсалния закон, като започнем със задълбочено преподаване и прилагане на новата Аксиоматика на УЗ, която е нов холистичен начин на логическо мислене, какъвто досега не е съществувал на Земята. Той е трамплинът към разширеното съзнание, на което всяко човешко същество е потенциално способно. Новата Аксиоматика трябва да бъде изучавана и прилагана внимателно в рамките на дългосрочно изучаване и практическо приложение, като едновременно с това се усвояват новите духовни принципи на УЗ, представени в многото книги и статии за Новия Гносис, написани от Станков от 1999 г. насам.

Това ще бъде гностичната и духовна основа за успешното възнесение на нашите ученици. По същество новата наука и гносис на УЗ са Науката за Възнесението. Всеки ученик, който ще завърши живота си като възнесен майстор, ще допринесе значително за еволюцията и напредъка на цялото човечество със своите знания, с неограничената си способност за непосредствено съзидание и като личен пример за подражание.

Вселенският закон и новите технологии

Ние ще предоставим задълбочена и теоретична програма по физика, математика и други приложни науки, които ще доведат до изобретяването и бързото прилагане на нови усъвършенствани технологии, каквито нито едно човешко същество не е виждало. Те ще донесат изобилие, просперитет, мир и радост на всички хора в рамките на много кратък период от време. Въвеждането на тези нови технологии ще бъде контролирано и координирано от онези, които разбират Универсалния закон, а също така имат пряк контакт със собственото си висше знание. Те ще насочват техническата информация за тези нови изобретения и технологии и ще учат учениците, как правилно да получават такава висококачествена напреднала информация, като стриктно прилагат аксиоматичните принципи на УЗ и разширяват абстрактното си човешко мислене.

” Отделът за нова наука и нови технологии на Универсалния закон” ще представи новата физическа и математическа теория на Универсалния закон на нови учени и изобретатели, които ще допринесат за разработването и въвеждането на нови модерни технологии, основани на свободната фотонна енергия, антигравитацията и свръхпроводимостта. Моля, гледайте четирите видеоклипа за свободната фотонна енергия и антигравитацията и прочетете сценария: Свободна фотонна енергия – всички видеоклипове, разширен сценарий.

Тези изобретения могат да се появят само след като човечеството напълно приложи Новата научна теория на Универсалния закон, която изключва всякаква злоупотреба с напредналите технологии и неизбежно ще навреди на цялата цивилизация. Ето защо ще бъде обърнато специално внимание на правилното теоретично обучение на учениците, което също така ще подпомогне Процеса на Светлинното тяло (ПСТ) и индивидуалното им възнесение.

Обща теория на биологичното регулиране и изцеление

Междуизмерният лечебен център в Диано Марина/Сан Бартоломео/Черво ще предлага нови усъвършенствани лечения и методи на лечение от по-високи измерения чрез специални инфраструктурни пресечни точки. Тези специални кръстовища ще бъдат все още от материален характер и ще бъдат предоставени съвсем скоро. Пациентите ще бъдат настанявани в къщи под наем и хотели, които ще бъдат на разположение в Диано Марина, Сан Ремо и други места в близост по лигурийското крайбрежие.

Лечебният център ще осигури обширна образователна програма за всички просветени човешки лечители, които вече имат известен опит с алтернативни методи на лечение и са достигнали високо ниво на духовна еволюция, за да могат да разберат на умствено и емоционално ниво всички нови принципи на новата Обща теория на биологичната регулация (“Общата теория”).

Общата теория ще бъде в основата на всички изцеления, които ще се извършват в новия лечебен център. Тя включва и задълбочено разбиране на основните духовни принципи на всяко истинско изцеление от по-високо измерение, както са изложени в 5-ата немска книга на Станков за Гносиса “Gedanken” (Мисли), частично преведена на английски език от автора като “Thoughts – Part I“. Много от лечителите, които са се посветили на тази светла работа в Лечебния център, могат да бъдат и пациенти, които се нуждаят от по-нататъшно изцеление на телата, чакрите и енергийните си полета, което ще ги направи по-добри лечители и ще улесни бъдещото им възнесение.

Методите на лечение са много разнообразни и не могат да бъдат разгледани тук.

Тъй като новата Обща теория е в основата на всички лечебни процедури и се основава на физическата и математическата теория на УЗ, както е описано в том I и том II, на лечителите, а също и на пациентите, ще бъдат преподавани основни физически познания, за да могат те да разберат по-добре как протича лечебният процес. В крайна сметка само истински просветленият пациент може да бъде излекуван и това трябва да стане общоизвестно за всички. Ето защо новият лечебен център трябва да играе и огромна образователна роля за цялото човечество. На по-късен етап тази уникална теория ще бъде проучена и от непредубедени биолози и лекари.

Основният принцип на всяко истинско изцеление е, че всяко човешко същество е най-добрият си лечител и че душата е самодостатъчен създател и съвършен лечител на физическото човешко тяло през цялото време. Човешкото его обаче в повечето случаи възпрепятства тази благосклонна намеса на душата чрез огромни блокажи в тялото, основани на страха, които първо трябва да бъдат освободени. Именно тук ще се извършва по-голямата част от външното лечение на пациентите в нашия нов лечебен център чрез задълбочено духовно и научно обучение.

Тези нови знания ще бъдат преподадени на всички еволюирали човешки лечители, които ще дойдат от цял свят, за да научат тези нови техники и след това да ги използват в собствените си практики. Дори пациенти, които след като бъдат излекувани, може да открият, че носят душевната същност на лечител и също биха искали да развият тази професия, за да помагат на други човешки същества.

Поради тази причина Центърът за лечение ще бъде тясно свързан с Учебния център в Сан Ремо, където ще се преподава цялата теория на Универсалния закон. Тази теория се основава на холистичното възприемане на цялата реалност, така че не може да има тясна специализация, както е сега във всички науки и други старомодни професии. Особено внимание ще бъде обърнато на правилното разбиране и практическо прилагане на новата Аксиоматика, тъй като тя е основата на всяко напреднало разширено многоизмерно съзнание, до което в крайна сметка ще еволюират всички въплътени човешки същества по време на процеса на своето възнесение.

Възможности за обучение

Прочетете също: Създаването на портала и храма на Възнесението в Сан Ремо

В Центъра за обучение в Сан Ремо основно ще се преподава новата Теория на Науката и Гносисът на УЗ, както са представени на този уебсайт. Тя включва и обединява всички познати природни и обществени науки. Тя е пантеория на човешкото познание и няма ограничения. Тази теория е подробно разработена в 18 книги и в повече от 3000 предимно оригинални статии и енергийни доклади, някои от които са достъпни и на различни езици (Vademecum to the Scientific Theory and Gnosis of the Universal Law).

Планира се Учебният център да се състои от четири отдела, но в бъдеще може да са възможни или необходими структурни промени:

1. Ще има специален отдел за изучаване на Общата теория на биологичната регулация, който ще бъде тясно свързан с Лечебния център (вж. предишния раздел). Тази катедра ще се нарича “Катедра по биофизика и изцеление на висшите измерения”. Важно е да се подчертае, че не съществува такава наука като физика на физическата неорганична материя, защото ние като души създаваме Природата и тази реалност. Следователно цялата физика е Биофизика, точно както медицината и всички бионауки могат да оценяват само Универсалния закон в неговите многостранни проявления в органичната материя и следователно също са Биофизика.

2. ” Отделът за нова наука и нови технологии на Универсалния закон” ще представи новата физична и математическа теория на Универсалния закон, както е изложена в том I и том II, за нови учени и изобретатели, които ще съдействат за разработването и въвеждането на нови напреднали технологии, основани на свободната фотонна енергия, антигравитацията и свръхпроводимостта.  Моля, гледайте четирите видеоклипа за свободната фотонна енергия и антигравитацията и прочетете сценария:  Свободна фотонна енергия – всички видеоклипове, разширен сценарий.

Тези изобретения могат да се появят само след като човечеството напълно приложи новата теория на Универсалния закон, която изключва всякаква злоупотреба с напредналите технологии и неизбежно ще навреди на цялата цивилизация. Ето защо ще бъде обърнато специално внимание на правилното теоретично обучение на учениците, което също така ще подпомогне Процеса на Светлинното тяло (ПСТ) и индивидуалното им възнесение (вж. по-долу).

3. ” Отделът за социални науки и просвета” ще преподава социални и духовни науки, по-специално нови форми на организация на възходящото еволюирало човешко общество, които бързо ще премахнат старите социално-икономически и екологични проблеми на тази планета. Много обществени проблеми не са подкрепяли човечеството в продължение на дълги периоди от време и те ще се разпаднат, за да настъпи изцеление за висшето благо на всички.

Една от тези нужди, която трябва да бъде решена, е въвеждането на новата астрална валута, основана на местни емисионни банки в свободни автономни общности от просветени индивиди. Новата валута ще се основава на по-високоизмерна система за разплащания и транзакции, известна като ИМФЕР, която ще замени старата провалила се парична система на Орион; тя се основава на истинското разбиране на природата на енергията = Всичко-Което-Е = Първичен термин на човешкото съзнание и отразява различни философски, исторически и гностични аспекти на човешкия живот. Вижте раздела за астралната валута.

4. “Отделът за ПСТ и Възнесение” ще бъде посветен на процеса на светлинното тяло (ПСТ) и Възнесението. Новата наука и гносисът на Универсалния закон по същество са Наука за Възнесението и тя ще разгърне напълно своята валидност много скоро, когато хората ще започнат да си спомнят за своята способност за непосредствено съзидание. УЗ е наръчникът за този нов еволюирал начин на живот и затова всички стари погрешни науки трябва да бъдат напълно изоставени.

Всички отдели ще работят в тясно сътрудничество, тъй като взаимно се допълват. Например, ако един ученик постигне огромен напредък в ПСТ и Възнесението, тогава той ще има отворен контакт с душата си и може да бъде успешен изобретател на нови технологии, които ще му бъдат дадени чрез ченълинг, ако има и техническо образование и интереси в тази област и е способен да приложи тази информация в практически решения.

Някои от изобретенията могат да бъдат нови лечебни техники и ще бъдат от полза за Лечебния център. По същество всички тези лечебни и обучителни дейности ще се развиват в единното поле на Божественото съзнание, където няма разделение, и по този начин ще следват холистичния подход на новата Теория на УЗ.

Нова световна общност и астралната валута

Новата световна общност ще възникне в резултат на нов подход към социалните науки.  Многобройните курсове по напреднал социален живот ще включват нови форми на организация на възходящото развито човешко общество, които отразяват различни философски, исторически и гностични аспекти на човешкия живот. Споделянето на тези разбирания с просветени хора ще се ползва и прилага в тези нови общности, които бързо ще се разпространят на Новата Земя.

Гностичните и теоретичните принципи на новата Астрална валута и нейната Интердименсионална мрежа за финансова енергийна реституция (ИМФЕР) ще бъдат широко преподавани и практически прилагани. Програмата “Астрална валута” ще представлява нови справедливи системи за разплащания и транзакции, които ще доведат до истинското освобождение на всички хора.

This entry was posted in Ascension. Bookmark the permalink.

Comments are closed.