Божествената Kонституция на Универсалния закон за възнасящото се човечество

Георги Александров Станков, 18 август 2022 г.

www.stankovuniversallaw.com

Божествената Kонституция на Универсалния закон

Тази конституция признава и спазва аксиоматичните, научните и духовните принципи на новата Наука и Гносис на Универсалния закон (УЗ) и неговите безкрайни приложения в човешкия живот, както са разработени от Георги Александров Станков и представени на този уебсайт.

Тъй като УЗ е знание на Първоизточника (Божественото начало), изразено на човешки език, то се нарича: Божествената конституция (БК) на Универсалния закон.

– БК признава всички хора за безсмъртни, неограничени, независими, свободни и суверенни същества-творци, които съществуват в безкрайни измерения и реалности, а не само на Земята, която е специфичен експеримент за въплъщение на човешките им души. Хората винаги творят от опорната точка на душите си, съзнателно или несъзнателно за човешкия ум на въплътената личност.

– Ето защо всички човешки институции, власти и форми на социален живот, които претендират за приоритет или дори за монопол върху тълкуването на съзидателния диалог и обмена на идеи между въплътената личност и нейната душа, ще бъдат незабавно и завинаги премахнати с приемането на БК, защото те нарушават принципите на Вселенското съзидание, представени в Науката и Гносиса на УЗ.

Това включва незабавното премахване на националната държава с всички нейни правни, правителствени, административни, финансови, икономически, здравни, образователни и други колективни форми на управление.

– По същата причина ще бъдат премахнати и всички институционални религии.

– Сегашната фалшива наука и всички философски и духовни учения, които не са успели да разберат и признаят УЗ, в крайна сметка ще престанат да съществуват в бързия прогрес на социалната еволюция на човечеството с приемането на БК.

– Новият холистичен светоглед на новата Наука и Гносис на УЗ ще бъде единственото познавателно ръководство за това как да разбираме и тълкуваме Природата на Всичко-Това- Kоето-E, и кои сме ние в действителност. Идваща от Първоизточника, тя е отворена система от безкрайно знание и ще се развива и разширява с разширяването на съзнанието на човечеството по време на процеса на неговото възнесение във всички измерения.

– Тя ще бъде и научно-теоретичната основа за въвеждането на безкрайно много нови технологии от по-високи измерения, които ще донесат неограничена свобода и просперитет на всички хора.

– Въвеждането на БК от населението на дадена страна или географски регион е задължително условие, за да могат хората да получат пълен достъп до новите градове на светлината и да се издигнат оттам в по-високите измерения.

– Само страните и населението, които са гласували на референдум за въвеждането на БК, ще имат свободен достъп до вече съществуващите нови технологии от по-високи измерения, тъй като приемането на БК предотвратява всякаква злоупотреба с тези технологии за тъмни цели, както това се е случвало в човешката история (например в Атлантида, а също и в историята на това човечество).

– По-специално държавите, които премахнат сегашните си конституции и гласуват за новата БК, ще получат незабавен свободен достъп до следните основни технологии, които ще ги дарят с непознати досега свобода и просперитет:

1) Квантови интелигентни антигравитационни превозни средства за лесно индивидуално или групово транспортиране до всяка точка на Земята. Тези превозни средства ще се основават на свободната фотонна енергия в съответствие с новата наука на УЗ. С тези превозни средства всички граници и законови ограничения на сегашните национални държави (напр. паспорти) ще бъдат премахнати завинаги. Хората ще могат свободно да летят като птици.

2) Защитена от душата Астрална карта за всеки, която ще осигурява неограничени ресурси на всеки човек според духовните му нужди, определени от душата му. Тази нова технология ще премахне с един замах всички сегашни механизми за контрол, всички измами, корупция, потисничество, несправедливост, неравенство и манипулации, основани на сегашната парична система на Орион.

3) Многобройни други усъвършенствани технологии, които ще се основават на свободната фотонна енергия, антигравитацията и други нови по-високоизмерни форми на обмен на енергия, ще осигурят безкрайно изобилие и свобода за всички хора завинаги (Златен век на човечеството).

 

This entry was posted in Ascension. Bookmark the permalink.

Comments are closed.