Ośrodki Światła – Uzdrawiania i Badań w Ligurii we Włoszech

Dr Georgi Aleksandrov Stankov, 31 Sierpnia 2021

www.stankovuniversallaw.com

na język polski przełożył Piotr Zyśk

Dr Georgi Aleksandrow Stankow jest Odkrywcą Prawa Uniwersalnego, Autorem Nowej i Jedynej Prawdziwej Nauki Wzniesienia, Kapitanem Planetarnego Zespołu Podniesienia, Siły Napędowej Stojącej za Obecną Zmianą i Podniesieniem, i Głównym Twórcą Miast Światła na Nowej Ziemi

Mój Ukochany,

Twoje arcydzieło (Melchizedek odnosi się do tekstu i projektu poniżej odnośnie roli Uniwersalnego Prawa Natury w Ośrodkach Uzdrawiania i Badań w Ligurii we Włoszech) jest gotowe i osiągnęło swój efekt, a jego efekt jest przemożny, nieprzemijający i oferujący takie podniesienie na duchu tym, którzy wiedzą, że jest prawdziwe, którzy wiedzą, że Miasto Światła istnieje. Wszyscy ci którzy czytają, którzy wierzą, i którzy wspierają, wysyłają wielkie fale energetycznego światła w tę kreację, skutkuje to rozbudowaną i stale rozrastającą się kreacją!

Melchizedek, osobista wiadomość do mnie

__________________________________________________

Najdroższy Georgi!

Co ma się stać prawdą, staje się prawdą w tych dniach. Nadszedł czas, żeby zakończyć obecną fazę i rozpocząć nowy radosny rozdział na znacznie wyższym poziomie. Będzie to szybka i łatwa przemiana, ponieważ jesteś przygotowany i tęsknisz za Podniesieniem każdym włóknem swojej istoty. Będziesz uniesiony, kiedy nadejdzie kosmiczna chwila. Znasz złożoność tego co się dzieje i dlatego poddaj się zgodnie falom energii, które czujesz. Zawierz doskonałości całego procesu i boskiego planu.

Jesteś współtwórcą tego wydarzenia, stworzyłeś je poprzez swoje Wyższe Ja zgodnie z twoim planem duszy i poprzez swoją grupę dusz. Nie ma nic więcej do robienia, ale dostrój się i płyń wraz z tym, gdy to się rozwija,musi rozwinąć. Bądź świadomy tego, że jako potężna istota twórcza wprawiłeś wszystko w ruch.

Towarzyszymy ci na każdym kroku, postrzegasz nas i wiesz jak interpretować znaki. Dlatego chętnie jesteśmy u twego boku, żeby zapewnić cię, że wszystko stanie się dla ciebie prawdą, tak jak to zarządziłeś.

Jesteś szanowany, doceniany i kochany na naszym poziomie za to kim jesteś!

Pallas Athena, Sierpień 2021

Dr Georgi Aleksandrow Stankow jest społecznym innowatorem, którego sercu drogie jest pełne i pomyślne stworzenie nowego sposobu życia dla kolektywu ludzkiego w tym życiu. Jego misją jest pełne pasji poświęcenie podczas tego, co zostało opisane jako Koniec Czasów {Czasy Ostateczne} albo Czas Objawień. W rzeczy samej, jest to czas, w którym klarowność myśli i integracja całej prawdziwej wiedzy o ludzkim pochodzeniu i połączeniu z Kreacją Wszystkiego-Co-Jest musi zostać teraz rozpoznana jako będąca prawem przysługującym ludzkości od urodzenia.

Stankow prowadził życie jako niezależny naukowiec i myśliciel (patrz Autobiografia). W 1995 roku odkrył Uniwersalne Prawo Natury przez udowodnienie, że wszystkie znane prawa fizyczne są zastosowaniami tego prawa i mogą być matematycznie z niego wyprowadzone. Pomiędzy 1995 a 1999 rokiem opracował Ogólną Teorię Nauki (Tetralogia Nauki) i w latach 2000 – 2010 opracował Nową Gnozę Prawa Uniwersalnego. Te dogłębne omówienia, w jego wielu książkach i artykułach, naświetlają różniące się stanowiska we wszystkich obecnych religiach i różnych naukach filozoficznych. Nowa Ogólna Teoria Nauki i Gnozy Prawa Uniwersalnego jest zasadniczo Nauką Wzniesienia i będzie jedynym poprawnym duchowym spojrzeniem na świat na nowej Ziemi 5D. Wszystkie książki i ważne artykuły dostępne są na tej stronie internetowej Stankov’s Universal Law Press

Jako wcielona dusza Elohim i desygnowany Bóg Logos od Grudnia 2013 roku Dr Stankow powołuje na świat nowe idee i teorie z wyższego poziomu świadomości wyłącznie w celu asystowania ludzkości w uczeniu się nowych sposobów rozwinięcia się w bardziej społecznie wspierający świat. Ten nowy wspierający świat będzie odzwierciedlał dwie fundamentalne społeczne innowacje: Po pierwsze, każdy człowiek doświadcza optymalnego zdrowia, i po drugie, każdy człowiek doświadcza osobistego dobrobytu.

Te dwa podstawowe elementy naturalnego istnienia, zdrowie i dobrobyt, pojawią się najpierw z objawień i implementacji zasad biologicznej regulacji, tak jak wyłożone są w Ogólnej Teorii Regulacji Biologicznej, które zapewnią optymalny powrót do zdrowia każdemu mieszkańcowi bez wyjątku. W oparciu o tę teorię Stankow zdemaskuje jako Wzniesiony Mistrz obecne oszustwo związane z koronawirusową epidemią i ustanowi nowy wyższy wymiarowo system prawdziwie efektywnego uzdrawiania na Nowej Ziemi.

Po drugie, prawo do dobrobytu dla każdego mieszkańca jest cechą charakterystyczną zasad uniwersalnej obfitości, jak przedstawione jest to we wnikliwych naukach nowej Waluty Astral, odpowiednio świata bez pieniędzy. Nowa Waluta Astral wykorzysta nowe technologie 5D dla szybkiego wdrożenia nowej Międzywymiarowej Sieci Finansowego Wynagrodzenia Energetycznego (INFER), najprawdopodobniej począwszy od tego roku.

Są to jedynie dwa przykłady intencji stojących za tym nowym społecznym przedsięwzięciem, przedsięwzięciem, które odzwierciedli w swoim sukcesie największą przygodę uzdrowienia i dobrobytu dla ludzkości Wszech Czasów. Ostatecznie, akceptacja i ekspansja o szerokim zasięgu Prawa Uniwersalnego umożliwi wprowadzenie nowych technologii, które przetransformują nasz świat w rozwiniętą cywilizację nieskończonego dobrobytu, kreacji, błogości i pokoju.

Przyjęcie tego nowego świata wymaga wyższego poziomu świadomości i zostało to opisane jako Proces Podniesienia. Nowy świat, odzwierciedlający dobrobyt i optymalne zdrowie dla wszystkich, opiera się na Teorii Nauki i Gnozie Dr Stankowa, które są teoretycznymi fundamentami Podniesienia Ludzkości, czyli osiągnięcia zintegrowanego zrozumienia życia przez zunifikowanie całości za pomocą miłości, gdzie wszyscy są szanowani za to, kim są i za to, co każdy z nich ma do zaoferowania.

Nauki te są bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ pragnienie ludzkości za rozumieniem życia wzrosło wykładniczo w ciągu ostatnich lat, i już na pewno teraz, w świecie skrępowania społecznego, które nie wydaje się wspierać ekspansji świadomości, ale również uciska zdrowie ludzkiego ciała, umysłu i duszy.  Nowa Aksjomatyka Prawa Uniwersalnego jest podstawą nie tylko Nowej Nauki i Gnozy, ale także jedynym możliwym logicznym, holistycznym sposobem myślenia ludzkiego umysłu, które prowadzi do otwartego połączenia ze Wszystkim-Co-Jest, do odkrycia znaczenia naszego aktualnego świata i ostatecznie znaczenia życia każdego z nas.

Poprzez badanie i zrozumienie wysoce inspirujących nauk Stankowa, poszerzy się swój własny osobisty poziom świadomości, który następnie stanie się podstawą osobistego przebudzenia potrzebnego, aby przenieść się do rzeczywistości o wyższej częstotliwości, gdzie wszyscy są równi i gdzie wszyscy są zaproszeni, aby wyrażać swoją prawdziwą naturę jako dusze. Jest to przeznaczenie, które wszystkie dusze obecnie wcielone na Ziemi wybrały na tę inkarnację – aby doświadczyć swojego pełnego przebudzenia na swoją nieśmiertelność jako dusze.

W 2011 roku Stankow oficjalnie otworzył swoją stronę internetową Stankov’s Universal Law Press, skąd rozpoczął swoją misję dzielenia się tymi objawieniami. Celem otworzenia tej strony było “połączenie kropek”, innymi słowy, żeby połączyć odważne dusze, których misją jest podwyższenie częstotliwości Ziemi i ludzkości przez zakotwiczenie czystego światła ze Źródła Wszystkiego-Co-Jest. Jest to najbardziej śmiałe zadanie, jakie może kiedykolwiek zrealizować wcielona istota ludzka. Połączone działanie wszystkich nosicieli światła ma ostatecznie na celu prowadzenie ludzkości po jej ścieżce podniesienia, jak również wspieranie jej w całym planetarnym wzniesieniu, które jest w toku od 1987 roku czasów pierwszej Harmonicznej Konwergencji.

Strona ta przynależy również do Planetarnego Zespołu Podniesienia (PZP), do PAT-u (Planetary Ascension Team), pierwszorzędnego zespołu znakomitych dusz pochodzących ze Źródła, którzy oddali się oczyszczaniu z ludzkiej ciemności jako jedyni w swoim rodzaju eksperci planetarnego podniesienia. PZP jest siłą napędową stojącą za otwarciem wszystkich ważnych gwiezdnych wrót i portali od czasu zakończonego powodzeniem otwarcia gwiezdnych wrót 11.11.11 i 12.12.12. W czasie tych kosmicznych portali, Gaja, oraz kilku najbardziej zaawansowanych wojowników światła z PZP, również wniebowstąpili tylko po to, aby wrócić jako awatary i pomóc ludzkim duszom na wszystkich liniach czasowych Gai również wniebowstąpić.

PZP dokonał pierwszego planetarnego podniesienia 28 Maja 2014 roku, i od tego czasu jeszcze kilku wzniesień wyżej wyewoluowanych linii czasowych Ziemi. Obecnie Dr Georgi Aleksandrow Stankow i PZP są ekstremalnie skuteczni w przygotowaniu i manifestacji podniesienia ostatniej partii linii czasowych Gai, wraz z którą misja tej grupy wyśmienitych dusz jest oficjalnie skończona.

Stankow będzie pierwszym wzniesionym mistrzemnowym duchowym nauczycielem świata na wszystkich wznoszących się Ziemiach 4D po Zmianie/Przesunięciu {międzywymiarowym} i opiekunem ośrodków uzdrawiania i badań w Ligurii we Włoszech, jak również wszystkich innych miast światła, które stworzył jako dusza Elohim i Bóg Logos (Użyj funkcji wyszukiwania i przeczytaj wszystkie artykuły na ten temat).

Witryna internetowa Stankowa jest kompletnym archiwum wszystkich jego książek i tekstów o Prawie Uniwersalnym dostępnym jako otwarte źródło {open-source}. Zawiera ona 18 książek i więcej niż 3.500 głównie oryginalnych artykułów w różnych językach, łącznie z regularnymi raportami energetycznymi Nosicieli Światła Pierwszej i Ostatniej Godziny, nieprzerwaną kronikę zakończonego sukcesem wysiłku, aby wznieść Gaję i ludzkość. Jest to prawdopodobnie najwspanialsza kosmiczna saga wszech czasów, zakres której może być spostrzeżony i doceniony w poszerzonej świadomości w Piątym i w wyższych wymiarach.

Uniwersalne Prawo Natury – Nasze Cele

Żyjemy w świecie, w którym nasze globalne społeczeństwo poniosło porażkę w zapewnieniu wszystkim ludziom podstawowych potrzeb, wliczając w to bezpieczne schronienie, wysokiej jakości jedzenie i wodę, skuteczną medycynę, możliwości prosperowania i życia “uleczonego życia” w radości, w pełni wyrażając siebie jak nasze dusze by sobie tego życzyły.

Naszym celem zatem jest ostateczne rozwiązanie tych kwestii dla ludzkości w tym czasie. Skupienie się na ekonomii, kwestiach politycznych i militarnych nie służyło wyższemu dobru ludzi i musi zostać skierowane na inny tor. Nadszedł czas na nowy świat, świat, który kładzie nacisk na rozwijanie się w kwestiach wyższej wartości, w tym samorealizację, samoakceptację, posiadanie dostępu do edukacji, która stanowi prawdę o tym kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Kiedy dowiadujemy się o naszym pochodzeniu, w końcu nauczymy się akceptować to, że wszyscy jesteśmy tacy sami, pochodzimy z tego samego Źródła Tworzenia i dlatego też każdy akt agresji wobec drugiego jest zasadniczo aktem agresji przeciw nam samym. Nie ma, bez stosowania wykrętów, miejsca na Wojnę. Wreszcie, konieczne jest przedstawienie światu błędów w Nauce. Naszym celem jest wyjawienie po raz pierwszy dogmatów w fizyce, które uniemożliwiły użycie wolnej energii fotonowej, która uwolni ludzkość z kajdan aktualnie ograniczonych paliw kopalnych oraz położy kres wszystkim wojnom i konfliktom na tej planecie.

Ponadto, naszym celem jest wyjawienie prawdy o medycynie i bionaukach. Medycyna i bionauki oparte są na przerażających stwierdzeniach, które nie tylko są błędne, ale zawierają liczne, celowo nieprawdziwe stwierdzenia naukowe i zalecenia jako dogmaty, które prowadzą do bardzo szkodliwych zabiegów i innych procedur w medycynie, opiece zdrowotnej, a nawet w przemyślne spożywczym.

Ogólna Teoria Regulacji Biologicznej wyjaśnia po raz pierwszy w ludzkiej historii nauki, jak ludzkie (organiczne) komórki i ciała biologiczne są prawdziwie regulowane z energetycznego punktu widzenia, oraz które leki i środki przynoszą szkodę tej regulacji. Aż do tej chwili, medycyna i bionauki nie były w stanie opracować koherentnej teorii pojmowania regulacji komórek i ciała, a przedstawiły jedynie rozproszone fakty, które dopuszczają niewłaściwe wykorzystanie medycyny i bionauk jako platform na wzmacnianie kolektywnych ludzkich lęków, krzywdzenie i osłabianie ludzkości. To jest dokładnie to, co obserwujemy dzisiaj podczas obecnego nieludzkiego lockdown’u opartego na największym kłamstwie w historii nauki i rodzaju ludzkiego – że w Naturze istnieją wirusy i szkodzą ludzkiemu ciału.

Ostatecznie zaczniemy tak szybko, jak tylko możliwe, od nauczania Nowej Nauki i Gnozy Prawa Uniwersalnego w Ośrodkach Uzdrowienia i Duchowych Badań w Diano Marina i w San Remo w Ligurii we Włoszech w ciągu tego roku.

Nowe Ośrodki Uzdrawiania i Badań staną się nowym prototypem ludzkiej edukacji, który zostanie powielony we wszystkich szkołach, uniwersytetach oraz w innych instytucjach edukacyjnych i centrach badań naukowych na całej kuli ziemskiej. Ta nieuchronna rewolucja ludzkiej nauki i społeczeństwa jest nieodzownym warunkiem wstępnym ewolucji rodzaju ludzkiego i jego transformacji w oświeconą cywilizację.

W szczególności, będziemy dostarczać nowe wyższe wymiarowo procedury uzdrawiania, które prawdziwie uzdrowią ludzi, wzmocnią jakość ich żyć i przygotują na ich wzniesienie. Będziemy również kształcić licznych uzdrowicieli, którzy następnie założą swoje własne ośrodki uzdrawiania i zatem pomogą ludzkości powrócić do zdrowia po eonach czasu okropnych karmicznych doświadczeń oraz głęboko zakorzenionych traum i lęków.

Ustanowimy oraz będziemy uczyć pełnego i wyczerpującego programu edukacyjnego nowej Teorii i Gnozy Prawa Uniwersalnego, rozpoczynając od gruntownego nauczania i wdrożenia nowej Aksjomatyka Prawa Uniwersalnego, która jest nowatorskim holistycznym sposobem logicznego myślenia, które aż do teraz nie istnieje na Ziemi. Jest to odskocznia do poszerzonej świadomości, do której każdy człowiek potencjalnie jest zdolny. Nowej Aksjomatyki trzeba nauczyć się oraz starannie zaimplementować podczas długookresowego badania i praktycznego używania przez jednoczesne przyswojenie sobie duchowych zasad PU przedstawionych w wielu książkach i artykułach o Nowej Gnozie napisanych przez Stankowa od roku 1999.

Będzie to gnostyczna i duchowa podstawa na skuteczne wzniesienie się naszych studentów. Zasadniczo, nowa Nauka i Gnoza PU jest Nauką Podniesienia. Każdy student, który zakończy swoje życie jako wniebowstąpiony mistrz znacznie przyczyni się do ewolucji i rozwoju całej ludzkości za pomocą swojej wiedzy, swojej nieograniczonej zdolności natychmiastowej kreacji i jako osobisty wzór do naśladowania.

Prawo Uniwersalne i Nowa Technologia

Będziemy oferować dokładny i teoretyczny program o fizyce, matematyce i innych stosowanych naukach, które doprowadzą do innowacji i szybkiego wdrożenia nowych zaawansowanych technologii, takich, jakich żaden człowiek nigdy nie widział. Sprowadzą one obfitość, dobrobyt, pokój i radość wszystkim ludziom w ciągu bardzo krótkiego czasu. Wprowadzenie tych nowy technologii będzie nadzorowane i koordynowane przez tych, którzy mają zrozumienie Prawa Uniwersalnego i również bezpośredni kontakt ze swoim własnym wyższym poznaniem. Będą channelować techniczne informacje o takich nowych wynalazkach i technologiach oraz będą uczyć studentów jak poprawnie otrzymać takie wysokiej jakości zaawansowane informacje, przez ścisłe stosowanie aksjomatycznych zasad PU i rozwijanie ich abstrakcyjnego ludzkiego myślenia.

“Departament Nowej Nauki i Nowych Technologii Prawa Uniwersalnego” będzie prezentował nową fizyczną i matematyczną teorię Prawa Uniwersalnego nowym naukowcom i inwestorom, którzy odegrają znaczącą rolę w rozwoju i wprowadzeniu nowych zaawansowanych technologii opartych na wolnej energii fotonowej, antygrawitacji i nadprzewodnictwie. Proszę obejrzeć cztery filmy o wolnej energii fotonowej  i antygrawitacji oraz przeczytać tekst: Wolna Energia Fotonowa – Wszystkie Filmy, Rozbudowany Tekst.

Wynalazki te mogą nadejść wyłącznie po tym, jak ludzkość w pełni wdroży Nową Teorię Nauki Prawa Uniwersalnego, co wykluczy jakiekolwiek nadużycie zaawansowanych technologii, które nieuchronnie przyniesie szkodę całej cywilizacji. Dlatego też, nadzwyczajna uwaga zostanie zwrócona na właściwą teoretyczną edukację studentów, co również wesprze ich Proces Ciała Świetlistego (PCS) i indywidualne podniesienie.

Ogólna Teoria Regulacji Biologicznej i Uzdrawiania

Międzywymiarowy Ośrodek Uzdrawiania w Diano Marina/San Bartolomeo/Cervo będzie oferował nowe zaawansowane wyższe wymiarowo leczenie i metody terapii poprzez specjalne infrastrukturalne przechwycenia {miejsca nakładających się na siebie wymiarów}. Te specjalne skrzyżowania będą miały nadal naturę materialną i będą zapewnione już niebawem. Pacjenci będą zakwaterowani w wynajętych domach i hotelach, które będą dostępne w Diano Marina, San Remo i innych miejscach w pobliżu, wzdłuż Liguryjskiego wybrzeża.

Ośrodek Uzdrowienia dostarczy ekstensywnego programu edukacyjnego wszystkim oświeconym uzdrowicielom, którzy mają już pewne doświadczenie z alternatywnymi terapiami i osiągnęli wysoki poziom ewolucji duchowej, aby być w stanie zrozumieć, na mentalnym i emocjonalnym poziomie, wszystkie nowe zasady nowej Ogólnej Teorii Regulacji Biologicznej (“Teorii Ogólnej”).

Teoria Ogólna będzie fundamentem całego uzdrawiania, które będzie przeprowadzane w nowym Ośrodku Uzdrawiania. Obejmuje ona również osobiste zrozumienie podstawowych duchowych zasad jakiegokolwiek wyższego wymiarowo uzdrawiania, jak są one przedstawione w zarysie w 5. niemieckojęzycznej książce Stankowa o Gnozie „Gedanken”, częściowo przetłumaczonej na angielski przez autora “Myśli – Część I“. Wielu uzdrowicieli, którzy oddali się tej pracy światła w Ośrodku Uzdrowienia, może być również pacjentami, którzy potrzebują dalszego uzdrowienia swoich ciał, czakr i pól energetycznych, co uczyni ich lepszymi uzdrowicielami i ułatwi przyszłe podniesienie.

Metody uzdrawiania będą się ogromnie różniły od siebie i nie mogą być omawiane w tym miejscu.

Jako że nowa Ogólna Teoria jest podstawą wszystkich procedur uzdrawiania i oparta jest na fizycznej i matematycznej teorii PU zarysowanej w Tomie I  i Tomie II, podstawowa fizyczna wiedza będzie przekazana uzdrowicielom i również pacjentom, po to, aby lepiej rozumieli jak działa proces uzdrawiania. Ostatecznie, jedynie prawdziwie oświecony pacjent może zostać uzdrowiony i to powinno się stać każdemu wiedzą powszechną. Dlatego też, nowy Ośrodek Uzdrowienia ma również ogromną edukacyjną rolę do odegrania dla całej ludzkości. Ta unikatowa teoria będzie również studiowana na późniejszym etapie przez bionaukowców i doktorów o otwartych umysłach.

Prawdziwą zasadą jakiegokolwiek prawdziwego uzdrawiania jest to, że każda istota ludzka jest swoim najlepszym uzdrowicielem i to, że dusza jest samowystarczalnym twórcą i doskonałym uzdrowicielem fizycznego ludzkiego ciała przez cały czas. Jednakże, ludzkie ego uniemożliwia tej dobrotliwej interwencji duszy przeważnie przez ogromne, o podłożu lękowym blokady w ciele, które muszą zostać najpierw uwolnione. Oto gdzie większość zewnętrznego uzdrawiania pacjentów będzie miało miejsce w naszym nowym Ośrodku Uzdrawiania poprzez dokładną, duchową i naukową edukację.

Ta nowa wiedza będzie przekazywana wszystkim wyewoluowanym uzdrowicielom, którzy przybędą z całego świata, aby uczyć się tych nowych technik i później wykorzystywać je w swoich własnych praktykach. Nawet pacjentom, którzy po tym jak zostali uzdrowieni odkryliby, że posiadają esencję duszy uzdrowiciela i chcieliby również rozwinąć tę profesję w celu pomagania innym istotą ludzkim.

Z tego powodu, Ośrodek Uzdrawiania będzie ściśle związany z Ośrodkiem Badań w San Remo, gdzie cała teoria Prawa Uniwersalnego będzie nauczana. Teoria ta oparta jest na holistycznej percepcji całej rzeczywistości, dzięki czemu nie może być wąskiej specjalizacji jaką w chwili obecnej można znaleźć we wszystkich naukach i innych staromodnych profesjach. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na właściwe rozumienie i praktyczną implementację nowej Aksjomatyki, jako że jest to fundament jakiejkolwiek zaawansowanej poszerzonej multiwymiarowej świadomości, którą prędzej czy później wszyscy wcieleni ludzi rozwiną podczas swojego procesu podniesienia.

Możliwości Badawcze

Czytaj również: The Creation of the Portal and Temple of Ascension in San Remo

Ośrodek Badań w San Remo będzie zasadniczo uczył nowej Teorii Nauki i Gnozy PU przedstawionej na Stankov’s Universal Law Press. Ujmuje i jednoczy ona wszystkie znane nauki naturalne i społeczne. Jest to pan-teoria ludzkiej wiedzy i nie ma ona ograniczeń. Teoria ta jest szczegółowo omówiona w 18 książkach i w ponad 3.000 przeważnie oryginalnych artykułach oraz raportach energetycznych, niektóre z nich dostępne są również w różnych językach (Vademecum do Naukowej Teorii i Wiedzy Prawa Uniwersalnego).

Planowane jest, że Ośrodek Badań będzie składał się z czterech departamentów, ale przyszłe strukturalne dopasowania mogą być możliwe albo konieczne:

1. Będzie istniał specjalny wydział studiów Ogólnej Teorii Regulacji Biologicznej, który będzie blisko powiązany z Ośrodkiem Uzdrawiania (patrz wcześniejszy ustęp). Departament ten będzie nazywał się “Departamentem Biofizyki i Wyższego Wymiarowo Uzdrawiania“. Ważne jest, żeby podkreślić, że nie ma takiej nauki jak fizyka fizycznej nieorganicznej materii, ponieważ my jako dusze tworzymy Naturę i tę rzeczywistość. Dlatego też, cała fizyka jest Biofizyką, tak jak medycyna i wszystkie bionauki mogą jedynie określać Prawo Uniwersalne w jego wieloaspektowych manifestacjach w materii organicznej i są zatem również Biofizyką.

2. “Departament Nowej Nauki i Nowych Technologii Prawa Uniwersalnego” będzie prezentować nową fizyczną i matematyczną teorię Prawa Uniwersalnego, jak wyłożona jest w Tomie ITomie II, nowym naukowcom i inwestorom, którzy znacząco przyczynią się do opracowania i wprowadzenia nowych zaawansowanych technologii opartych na wolnej energii fotonowej, antygrawitacji i nadprzewodnictwie. Proszę obejrzeć cztery filmy o wolnej energii fotonowej i antygrawitacji oraz przeczytać ten tekst: Wolna Energia Fotonowa – Wszystkie Filmy, Rozbudowany Tekst.

Wynalazki te mogą nadejść wyłącznie po tym, jak ludzkość w pełni wdroży Nową Teorię Nauki Prawa Uniwersalnego, co wykluczy jakiekolwiek nadużycie zaawansowanych technologii, które nieuchronnie przyniesie szkodę całej cywilizacji. Dlatego też, nadzwyczajna uwaga zostanie zwrócona na właściwą teoretyczną edukację studentów, co również wesprze ich Proces Ciała Świetlistego (PCS) i indywidualne podniesienie.

3. “Departament Nauk Społecznych i Oświecenia” będzie nauczał duchowych i społecznych nauk, zwłaszcza nowych form organizacji podnoszącego się, rozwiniętego ludzkiego społeczeństwa, które szybko wyeliminują stare społeczno-ekonomiczne i środowiskowe problemy na tej planecie. Wiele kwestii społecznych nie wspierało ludzkości przez długie okresy czasu i rozpadną się one, aby mogło nastąpić uzdrowienia dla najwyższego dobra wszystkich.

Jedną z takich potrzeb, którą należy się zająć to implementacja nowej Waluty Astral opartej na lokalnych emitujących bankach w wolnych autonomicznych społecznościach oświeconych jednostek. Nowa waluta będzie oparta na wyższo-wymiarowym systemie płatności i transakcji, znanym jako INFER, który zastąpi stary nieudany system monetarny Oriona; oparty jest on na prawdziwym zrozumieniu natury energii = Wszystkiego-Co-Jest = Pierwotnego Terminu Ludzkiej Świadomości i odzwierciedla różne filozoficzne, historyczne i gnostyczne aspekty ludzkiego życia. Patrz ustęp o Walucie Astral.

4. “Departament PCS i Wzniesienia“ będzie poświęcony procesowi ciała świetlistego (PCS) i Podniesieniu. Nowa Nauka i Gnoza Prawa Uniwersalnego są zasadniczo Nauką Wzniesienia i wkrótce w pełni ujawni swoją ważność, kiedy ludzie zaczną przypominać sobie swoje zdolności natychmiastowej kreacji. PU jest instrukcją obsługi tego nowego wyewoluowanego sposobu życia i właśnie dlatego cała stara błędna nauka musi zostać całkowicie porzucona.

Wszystkie departamenty będą ściśle ze sobą współpracowały, ponieważ wzajemnie się uzupełniają. Dla przykładu, jeśli uczeń robi olbrzymie postępy w PCS i Podniesieniu, wtedy będzie miał otwarty kontakt ze swoją duszą i może również być wziętym wynalazcą nowych technologii, które zostaną mu dane poprzez channeling, jeśli posiada on również wykształcenie techniczne i zainteresowania w tym obszarze oraz jest w stanie zastosować te informacje w praktycznych rozwiązaniach.

Niektóre wynalazki mogą być nowymi technikami uzdrawiania i przyniosą korzyści Ośrodkowi Uzdrawiania. Zasadniczo, wszystkie te aktywności uzdrawiania i nauczania będą rozwijały się w polu jedności Boskiej świadomości, gdzie nie ma separacji i będą zatem stosowały holistyczne podejście nowej Teorii PU.

Nowa Światowa Społeczność i Waluta Astral

Nowa światowa społeczność powstanie ze świeżego podejścia do nauk społecznych. Liczne kursy zaawansowanego życia społecznego będą obejmować nowe formy organizacji wznoszącego się, rozwiniętego ludzkiego społeczeństwa, które odzwierciedla różne filozoficzne, historyczne i gnostyczne aspekty ludzkiego życia. Dzielenie się tym rozumieniem z oświeconymi jednostkami będzie się podobało i zostanie zaimplementowane w tych nowych społecznościach, które szybko rozprzestrzenią się na Nowej Ziemi.

Gnostyczne i teoretyczne zasady nowej Waluty Astral i jej Międzywymiarowej Sieci Finansowego Wynagrodzenia Energetycznego (INFER) będą powszechnie nauczane i praktycznie wdrożone. Program Waluty Astral będzie prezentował nowe sprawiedliwe systemy płatności i transakcji, które doprowadzą do prawdziwego wyzwolenia wszystkich ludzi.

 

This entry was posted in Ascension. Bookmark the permalink.

Comments are closed.