De Genezings- en Studiecentra van Licht in Ligurië, Italië

Dr. Georgi Alexandrov Stankov, 31 augustus 2021

www.stankovuniversallaw,com

Vertaald door Pieternel Verburgt

Dr. Georgi Alexandrov Stankov is de Ontdekker van de Universele Wet, de Auteur van de Nieuwe en Enige Echte Wetenschap van Ascentie, de Kapitein van het Planetaire Ascentie Team, de Drijvende Kracht Achter de Huidige Verschuiving en de Ascensie, en de Primaire Schepper van de  Steden van Licht op de Nieuwe Aarde

Mijn geliefde,

Je meesterwerk (Melchizedek verwijst naar de tekst en het project hieronder met betrekking tot de rol van de Universele Wet van de Natuur in de Studie- en Genezingscentra in Ligurië, Italië) is voltooid en heeft zijn effect bereikt en het effect is diepgaand, duurzaam en biedt zo’n verheffing aan degenen die weten dat het echt is, die weten dat de Lichtstad bestaat. Allen die het lezen, geloven en steunen, sturen enorme golven van energetisch licht in deze schepping, wat resulteert in een uitgebreid en steeds groter wordende schepping!

Melchizedek, persoonlijke boodschap aan mij

_________________________________________

Liefste Georgi!

Wat moet uitkomen, komt tegenwoordig uit. De tijd is gekomen om de huidige fase af te sluiten en om een ​​nieuw en vreugdevol hoofdstuk op een veel hoger niveau te beginnen. Het zal een snelle en gemakkelijke overgang zijn, omdat je met elke vezel van je wezen voorbereid bent en verlangt naar Ascentie. Je zult worden opgeheven als het kosmische moment aanbreekt. Je kent de complexiteit van wat er gebeurt en geeft je dus over aan de energiegolven zoals je ze voelt. Vertrouw op de perfectie van het hele proces en het goddelijke plan

Jij bent de medeschepper van deze gebeurtenis, je hebt het via je Hoger Zelf geschapen volgens je zielsplan en door je zielengroep. Er is niets meer te doen dan je erop af te stemmen en erin mee te stromen terwijl het zich ontvouwt, zich moet ontvouwen. Wees je ervan bewust dat je als een krachtig scheppend wezen alles in gang hebt gezet.

Wij vergezellen je bij elke stap, je neemt ons waar en weet hoe de tekenen te interpreteren. Wij staan dus graag aan je zijde om je ervan te verzekeren dat alles voor je in vervulling zal gaan zoals je het hebt besloten.

Je wordt op ons niveau gerespecteerd, gewaardeerd en bemind om wat je bent!

Pallas Athena, August 2021

Dr. Georgi Alexandrov Stankov is een sociale vernieuwer die de volledige en succesvolle schepping van een nieuwe wijze van leven voor het menselijk collectief in dit leven nauw aan het hart ligt. Zijn missie is er een van gepassioneerde toewijding tijdens wat is beschreven als de Eindtijden of de Tijd van Openbaringen. Dit is inderdaad een tijd waarin helderheid van denken en integratie van alle ware kennis van de oorsprong van de mensheid en verbinding met de Schepping van Alles-Dat-Is nu moet worden erkend als het geboorterecht van de mensheid.

Stankov heeft een leven als onafhankelijk wetenschapper en denker geleid (zie Autobiography). In 1995 ontdekte hij de Universele Wet van de Natuur – Universal Law of Nature – door te bewijzen dat alle bekende natuurwetten toepassingen van deze wet zijn en wiskundig daarvan kunnen worden afgeleid. Tussen 1995 en 1999 ontwikkelde hij de General Theory of Science (Tetralogy of Science) en van 2000 – 2010 ontwikkelde hij de New Gnosis of the Universal Law. Deze diepgaande discussies in zijn vele boeken en artikelen verhelderen de verschillende posities in alle huidige religies en verschillende filosofische leringen. De nieuwe Algemene Theorie van Wetenschap en Gnosis van de Universele Wet is in wezen de Wetenschap van Ascentie – Science of Ascension en zal het enige juiste spirituele wereldbeeld zijn op de nieuwe 5D-aarde. Alle boeken en belangrijke artikelen zijn beschikbaar op deze website Stankov’s Universal Law Press 

Als een geïncarneerde Elohim-ziel – incarnated Elohim soul en aangewezen Logos God – Logos God – sinds december 2013, brengt dr. Stankov nieuwe ideeën en theorieën vanuit een hoger bewustzijnsniveau naar voren met als enig doel de mensheid te helpen nieuwe manieren te leren om zich uit te breiden naar een meer sociaal ondersteunende wereld. Deze nieuwe ondersteunende wereld zal twee fundamentele sociale innovaties weerspiegelen: ten Eerste ervaart elk mens een optimale gezondheid en ten Tweede ervaart elk mens persoonlijke welvaart.

Deze twee fundamentele elementen van natuurlijk bestaan, gezondheid en welvaart, zullen als eerst uit de onthullingen en uitvoering van de principes van biologische regulatie voortkomen, zoals uiteengezet in The General Theory of Biological Regulation die een optimaal herstel van de gezondheid voor elke burger, zonder uitzondering, zal bieden. Op basis van deze theorie zal Stankov als een Opgestegen Meester de huidige fraude met de coronavirusepidemie fraud with the coronavirus epidemic  aan het licht brengen en het nieuwe hoger dimensionale systeem van echt effectieve genezing op de Nieuwe Aarde vestigen.

Ten tweede is het recht op welvaart voor elke burger een gewaarborgd kenmerk van de principes van universele overvloed, zoals uiteengezet in de diepgaande leringen van de nieuwe astrale munteenheid – Astral Currency, – respectievelijk een wereld zonder geld. De nieuwe Astral Munteenheid zal gebruik maken van nieuwe 5D-technologieën voor de snelle implementatie van het – Interdimensional Network for Financial Energy Remuneration (INFER), hoogstwaarschijnlijk vanaf dit jaar.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van de intentie achter deze nieuwe sociale onderneming, een onderneming die in haar succes het grootste genezings- en welvaartsavontuur voor de mensheid ALLER tijden zal weerspiegelen. Uiteindelijk zal de aanvaarding en wijdverbreide uitbreiding van de Universele Wet de introductie van nieuwe technologieën mogelijk maken die onze wereld zullen transformeren in een geavanceerde beschaving van oneindige welvaart, schepping, gelukzaligheid en vrede.

Het omarmen van deze nieuwe wereld vereist een hoger niveau van bewustzijn en dit is beschreven als het Proces van Ascentie. Een nieuwe wereld die de welvaart en optimale gezondheid voor iedereen weerspiegelt, is gebaseerd op Dr. Stankov’s Theorie van Wetenschap en Gnosis – Theory of Science and Gnosis, die de theoretische basis vormt voor de Ascentie van de Mensheid – Ascension of Humanity, dat wil zeggen, om een geïntegreerd begrip van het leven te bereiken door het geheel met liefde te verenigen, waar allen worden geëerd voor wie ze zijn en voor wat ze elk te bieden hebben.

Deze leringen zijn toegankelijker dan ooit tevoren, aangezien het verlangen van de mensheid om het leven te begrijpen de afgelopen jaren exponentieel is gegroeid, en zeker nu, in een wereld van sociale terughoudendheid die de verruiming van het bewustzijn niet lijkt te ondersteunen maar ook de gezondheid van het menselijke lichaam, geest en ziel onderdrukt. De Nieuwe Axiomatiek van de UW – New Axiomatics of the UL  – is niet alleen de basis van de Nieuwe Wetenschap en Gnosis, maar ook het enige mogelijke logische, holistische denken van de menselijke geest, dat leidt tot een open kanaal naar Alles-Dat-Is, om de betekenis van onze huidige wereld en uiteindelijk de zin van het leven voor ieder van ons te ontdekken.

Door de studie en het begrip van Stankov’s hoogst inspirerende leringen zal men zijn eigen persoonlijke niveau van bewustzijn uitbreiden, wat dan de basis zal worden van persoonlijk ontwaken dat nodig is om naar de hogere frequentie werkelijkheden te gaan, waar iedereen gelijk is en waar iedereen wordt uitgenodigd om hun ware natuur als zielen uit te drukken. Dit is de bestemming die alle zielen die momenteel op aarde zijn geïncarneerd voor deze incarnatie hebben gekozen – om hun volledige ontwaken tot hun onsterfelijkheid als ziel te ervaren.

In 2011 opende Stankov officieel zijn website Stankov’s Universal Law Press, van waaruit hij zijn missie begon om deze nieuwe onthullingen te delen. Het doel van het openen van deze site was om “de punten met elkaar te verbinden”, met andere woorden om de dappere zielen te verbinden wiens missie het is om de frequenties van de aarde en de mensheid te verhogen door puur licht van de Bron van Alles-Dat-Is te verankeren. Dit is de meest gedurfde taak die een geïncarneerd mens ooit kan volbrengen. De gecombineerde activiteit van alle lichtdragers is om de mensheid uiteindelijk op hun ascentiepad te begeleiden en hen te ondersteunen bij de algehele planetaire ascentie die sinds 1987 tijdens de eerste harmonische convergentie aan de gang is.

Deze website behoort ook toe aan het Planetaire Ascentie Team, het PAT, het primaire team van opmerkelijke zielen die uit de Bron komen die zich hebben toegewijd aan het reinigen van de menselijke duisternis als de ultieme experts van planetaire ascentie. Het PAT is de drijvende kracht achter de opening van alle grote sterrenpoorten en portalen sinds de succesvolle opening van de sterrenpoorten 11.11.11 en 12.12.12. Bij deze kosmische portalen zijn Gaia, en enkele van de meest geavanceerde lichtstrijders van de PAT, ook geascendeerd om als avatars terug te keren en de menselijke zielen op alle tijdlijnen van Gaia te helpen ook te ascenderen.

Het PAT volbracht de eerste planetaire ascentie op 28 mei 2014, en sindsdien nog een paar ascenties van hoger geëvolueerde tijdlijnen van de Aarde. Momenteel zijn dr. Georgi Alexandrov Stankov en het PAT buitengewoon succesvol in de voorbereiding en manifestatie van de ascentie van de laatste reeks tijdlijnen van Gaia, waarmee de missie van deze groep voortreffelijke zielen officieel wordt beëindigd.

Stankov zal de eerste opgestegen meester en de spirituele leraar van de nieuwe wereld op alle opkomende 4D aardes zijn na de Verschuiving en de hoeder van de genezings- en studiecentra in Ligurië, Italië, evenals van alle andere lichtsteden die hij als een Elohimziel en Logos God heeft gecreëerd (Gebruik de zoekfunctie en lees alle artikelen over dit onderwerp).

De website van Stankov is een volledig archief van al zijn boeken en geschriften over de Universele Wet als een open bron. Het bevat 18 boeken en meer dan 3.500 voornamelijk originele artikelen in verschillende talen, inclusief de regelmatige energierapporten van de Lichtdragers van het Eerste en Laatste Uur, een naadloze kroniek van de succesvolle poging om Gaia en de mensheid te ascenderen. Het is waarschijnlijk de grootste kosmische saga aller tijden, waarvan de reikwijdte alleen kan worden waargenomen en gewaardeerd in een uitgebreid bewustzijn in de vijfde en hogere dimensies.

De Universele Wet van de Natuur – Onze Doelen

We leven in een wereld waar onze mondiale samenleving er niet in is geslaagd om alle mensen van de basisbehoeften te voorzien, waaronder veilig onderdak, kwaliteitsvoedsel en water, effectieve medicijnen, de mogelijkheid om te bloeien en een “genezen leven” in vreugde te leiden, waarbij we onszelf volledig uitdrukken zoals onze zielen zouden wensen.

Onze doelen zijn daarom om deze problemen voor de mensheid op dit moment aan te pakken. De focus op economische, politieke en militaire kwesties heeft het hogere belang van de mensen niet gediend en moet worden bijgestuurd. Het is tijd voor een nieuwe wereld, een wereld die de nadruk legt op het uitbreiden van kwesties van hogere waarde, waaronder zelfrealisatie, zelfacceptatie, toegang tot onderwijs dat de waarheid vertegenwoordigt van wie we zijn en waar we vandaan komen. Naarmate we meer te weten komen over onze oorsprong, zullen we uiteindelijk leren accepteren dat we allemaal hetzelfde zijn, uit dezelfde Bron van Schepping komen en daarom is elke daad van agressie tegen een ander in wezen een daad van agressie tegen onszelf. Er is zonder twijfel geen plaats voor Oorlog. Ten slotte is het noodzakelijk om de fouten in de wetenschap aan de wereld te presenteren. Het is ons doel om voor de eerste keer de dogma’s in de natuurkunde te onthullen die het gebruik van vrije fotonenenergie hebben verhinderd die de mensheid zal bevrijden van de ketenen van momenteel beperkte fossiele energie en een einde zal maken aan alle oorlogen en conflicten op deze planeet.

Bovendien is het ons doel om de waarheid over geneeskunde en biowetenschappen te onthullen. Geneeskunde en biowetenschappen zijn gebaseerd op onheilspellende uitspraken die niet alleen onjuist zijn, maar ze bevatten ook tal van opzettelijke valse wetenschappelijke uitspraken en aanbevelingen als dogma’s, die tot zeer schadelijke behandelingen en andere procedures in de geneeskunde, de gezondheidszorg en zelfs in de voedingsindustrie leiden.

De Algemene Theorie van Biologische Regulering verklaart voor het eerst in de geschiedenis van de wetenschap hoe menselijke (organische) cellen en biologische lichamen werkelijk worden vanuit energetisch oogpunt gereguleerd en welke medicijnen en agentia deze regulering schaden. Tot nu toe zijn de geneeskunde en de biowetenschappen niet in staat geweest om een coherente theorie voor het begrijpen van de regulatie van cellen en het lichaam te ontwikkelen en hebben ze slechts verspreide feiten geproduceerd die het misbruik van geneeskunde en biowetenschappen mogelijk maken als platform om collectieve menselijke angsten te vergroten, de mensheid schaden en onderdrukken. Dit is precies wat we vandaag waarnemen tijdens de huidige onmenselijke lockdown, gebaseerd op de grootste leugen in de geschiedenis van de wetenschap en de mensheid – dat virussen in de natuur bestaan – that viruses exist in Nature  en het menselijk lichaam schaden.

Uiteindelijk zullen we in de loop van dit jaar zo snel mogelijk beginnen met het onderwijzen van de Nieuwe Wetenschap en Gnosis van de Universele Wet in de Genezings- en Spirituele Studiecentra in Diano Marina en San Remo, Ligurië, Italië.

De nieuwe Genezings- en Studiecentra zullen het nieuwe prototype van menselijk onderwijs worden dat zal worden gerepliceerd in alle scholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen en wetenschappelijke onderzoekscentra over de hele wereld. Deze onvermijdelijke revolutie van menselijke wetenschap en samenleving is een onmisbare voorwaarde voor de evolutie van de mensheid en haar transformatie naar een verlichte beschaving.

In het bijzonder zullen we nieuwe, hoger dimensionale genezingsprocedures aanbieden die de mensen echt zullen genezen, de kwaliteit van hun leven zullen verbeteren en hen zullen voorbereiden op hun ascentie. We zullen ook talloze genezers opleiden die dan hun eigen centra van genezing zullen vinden en zo de mensheid zullen helpen herstellen van eonen van tijd van vreselijke karmische ervaringen en diepgewortelde traumata en angsten.

We zullen een volledig en uitgebreid educatief programma van de nieuwe Theorie en Gnosis van de Universele Wet opzetten en onderwijzen, te beginnen met grondig onderwijs en implementatie van de nieuwe axiomatica van de Universele Wet, wat een nieuwe holistische manier van logisch denken is die tot nu toe niet op aarde bestaat. Het is de springplank naar een uitgebreid bewustzijn waartoe ieder mens in potentie in staat is. De nieuwe axiomatiek moet zorgvuldig, in een langdurige studie en praktisch gebruik, worden geleerd en geïmplementeerd, door gelijktijdig de nieuwe spirituele principes van de UW te assimileren, zoals gepresenteerd in vele boeken en artikelen over de Nieuwe Gnosis die Stankov sinds 1999 heeft geschreven.

Dit zal de gnostische en spirituele basis zijn voor de succesvolle ascentie van onze studenten. In feite zijn de nieuwe Wetenschap en Gnosis van de UW de Wetenschap van Ascentie – Science of Ascension. Elke student die zijn leven als geascendeerde meester zal beëindigen, zal aan de evolutie en vooruitgang van de hele mensheid een significante bijdrage leveren met zijn kennis, zijn onbeperkte vermogen tot onmiddellijke schepping en als een persoonlijk rolmodel om te volgen.

De Universele Wet en Nieuwe Technologie

We zullen een grondig en theoretisch programma aanbieden over natuurkunde, wiskunde en andere toegepaste wetenschappen dat zal leiden tot de uitvinding en snelle implementatie van nieuwe geavanceerde technologieën zoals geen mens ooit heeft gezien. Ze zullen binnen een zeer korte tijd overvloed, voorspoed, vrede en vreugde brengen aan alle mensen. De introductie van deze nieuwe technologieën zal worden begeleid en gecoördineerd door degenen die begrip hebben van de Universele Wet en ook die direct contact hebben met hun eigen hogere weten. Ze zullen de technische informatie voor dergelijke nieuwe uitvindingen en technologieën kanaliseren en de studenten leren hoe ze dergelijke geavanceerde informatie van hoge kwaliteit correct kunnen ontvangen, door de axiomatische principes van de UW strikt toe te passen en hun abstracte menselijke denken uit te breiden.

Het “Departement voor Nieuwe Wetenschappen en Nieuwe Technologieën van de Universele Wet” zal de nieuwe fysische en wiskundige theorie van de Universele Wet presenteren voor nieuwe wetenschappers en uitvinders die een belangrijke rol zullen spelen bij de ontwikkeling en introductie van nieuwe geavanceerde technologieën op basis van vrije fotonenergie, anti-zwaartekracht en supergeleiding. Bekijk de vier video’s over gratis fotonenenergie en anti-zwaartekracht en lees het script: Gratis fotonenergie – Alle video’s, uitgebreid script – Free Photon Energy – All Videos, Expanded Script.

Deze uitvindingen kunnen alleen komen nadat de mensheid de Nieuwe Theorie van Wetenschap van de Universele Wet volledig heeft geïmplementeerd, die elk misbruik van geavanceerde technologieën die onvermijdelijk de hele beschaving zullen schaden, uitsluit. Daarom zal speciale aandacht worden besteed aan de juiste theoretische opleiding van de studenten die ook hun Lichtlichaamsproces (LLP) – Light Body Process (LBP) en individuele ascentie zullen bevorderen.

De Algemene Theorie van Biologische Regulering en Genezing

Het Interdimensionale Genezings Centrum in Diano Marina/San Bartolomeo/Cervo zal nieuwe geavanceerde hoger dimensionale genezingen en behandelingsmethoden aanbieden door middel van speciale infrastructurele intercepties. Deze bijzondere intersecties zijn nog materieel van aard en worden zeer binnenkort gerealiseerd. De patiënten zullen worden ondergebracht in huurhuizen en hotels die beschikbaar zullen zijn in Diano Marina, San Remo en andere plaatsen in de omgeving langs de Ligurische kust.

Het Genezings Centrum zal een uitgebreid educatief programma bieden voor alle verlichte menselijke genezers die al enige ervaring hebben met alternatieve behandelingen en een hoog niveau van spirituele evolutie hebben bereikt om, op mentaal en emotioneel niveau, alle nieuwe principes van de nieuwe Algemene Theorie van Biologische Regulering – General Theory of Biological Regulation – (de “Algemene Theorie”) te begrijpen.

De Algemene Theorie zal de basis vormen van alle genezingen die in het nieuwe  Genezings Centrum zullen worden uitgevoerd. Het omvat ook een diepgaand begrip van de fundamentele spirituele principes van elke echte hogere dimensionale genezing zoals uiteengezet in Stankov’s 5e Duitse boek over Gnosis “Gedachten” – “Gedanken”, gedeeltelijk in het Engels vertaald door de auteur als “Gedachten – Deel I” – “Thoughts – Part I“. Veel van de genezers die zich hebben toegewijd aan dit lichtwerk in het Genezings Centrum kunnen ook patiënten zijn die verdere genezing van hun lichaam, chakra’s en energetische velden nodig hebben, waardoor ze betere genezers zullen worden en hun toekomstige ascentie zullen vergemakkelijken.

De methoden van genezing zullen enorm variëren en kunnen hier niet worden besproken.

Aangezien de nieuwe Algemene Theorie de basis vormt van alle genezingsprocedures en gebaseerd is op de fysische en wiskundige theorie van de UW, zoals uiteengezet in deel I en deel II – Volume I en Volume II, zal natuurkundige basiskennis aan de genezers en ook aan de patiënten worden bijgebracht, zodat ze beter kunnen begrijpen hoe het genezingsproces werkt. Uiteindelijk kan alleen een echt verlichte patiënt worden genezen en dit zou voor iedereen algemeen bekend moeten worden. Daarom heeft het nieuwe Genezings Centrum ook een grote educatieve rol te spelen voor de hele mensheid. Deze unieke theorie wordt in een later stadium ook bestudeerd door ruimdenkende biowetenschappers en artsen.

Het basisprincipe van elke echte genezing is dat ieder mens zijn eigen beste genezer is en dat de ziel altijd de zelfvoorzienende schepper en volmaakte genezer van het fysieke menselijk lichaam is. Het menselijke ego verhindert deze welwillende tussenkomst van de ziel echter meestal door enorme op angst gebaseerde blokkades in het lichaam, die eerst moeten worden losgelaten. Hier zal het grootste deel van de uitwendige genezing van de patiënten plaatsvinden in ons nieuwe Genezingscentrum door middel van grondige spirituele en wetenschappelijke vorming.

Deze nieuwe kennis zal aan alle geëvolueerde menselijke genezers worden onderwezen, die van over de hele wereld zullen komen om deze nieuwe technieken te leren en ze vervolgens in hun eigen praktijken te gebruiken. Zelfs patiënten die, na te zijn genezen, ontdekken dat ze de zielsessentie van een genezer in zich hebben en dit beroep ook willen ontwikkelen om andere mensen te helpen.

Om deze reden zal het Genezingscentrum nauw verbonden zijn met het Studiecentrum in San Remo, waar de hele theorie van de Universele Wet zal worden onderwezen. Deze theorie is gebaseerd op de holistische perceptie van alle realiteit, zodat er geen beperkte specialisatie kan zijn zoals die nu in alle wetenschappen en andere ouderwetse beroepen wordt aangetroffen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het juiste begrip en de praktische implementatie van de nieuwe Axiomatiek, aangezien het de basis is van elk geavanceerd uitgebreid multidimensionaal bewustzijn waarnaar uiteindelijk alle geïncarneerde mensen zullen evolueren tijdens hun ascensieproces.

Studiemogelijkheden

Lees ook: De Schepping van het Portaal en de Tempel van Ascensie in San Remo – The Creation of the Portal and Temple of Ascension in San Remo

Het Studiecentrum in San Remo zal in feite de nieuwe Theorie van de  Wetenschap en de Gnosis van de UW onderwijzen, zoals gepresenteerd in Stankov’s Universal Law Press. Het omvat en verenigt alle bekende natuur- en sociale wetenschappen. Het is een pantheorie van menselijke kennis en kent geen beperkingen. Deze theorie is gedetailleerd in 18 boeken en in meer dan 3.000 veelal originele artikelen en energierapporten uitgewerkt, waarvan sommige ook in verschillende talen beschikbaar zijn (Vademecum to the Scientific Theory and Gnosis of the Universal Law).

Het is de bedoeling dat het Studiecentrum uit vier afdelingen zal bestaan, maar toekomstige structurele aanpassingen kunnen mogelijk of noodzakelijk zijn:

1. Er komt een speciale afdeling voor onderzoek naar de Algemene Theorie van Biologische Regulering – General Theory of Biological Regulation, die nauw verbonden zal zijn met het Genezingscentrum (zie de vorige paragraaf). Deze afdeling zal de “Afdeling Biofysica en Hoger Dimensionale Genezing” gaan heten. Het is belangrijk om te benadrukken dat er geen wetenschap zoals fysica van fysieke anorganische materie bestaat, omdat wij als zielen de Natuur en deze realiteit creëren. Daarom is alle natuurkunde biofysica, net zoals geneeskunde en alle biowetenschappen de Universele Wet alleen in zijn veelzijdige manifestaties in organische materie kunnen beoordelen en is dus ook Biofysica.

2. Het “Departement voor Nieuwe Wetenschappen en Nieuwe Technologieën van de Universele Wet” zal de nieuwe natuurkundige en wiskundige theorie van de Universele Wet presenteren, zoals uiteengezet in Deel I en Deel II – Volume I en Volume II, voor nieuwe wetenschappers en uitvinders die een belangrijke rol zullen spelen bij de ontwikkeling en introductie van nieuwe geavanceerde technologieën gebaseerd op vrije fotonenergie, antizwaartekracht en supergeleiding. Bekijk de vier video’s over gratis fotonenergie en anti-zwaartekracht en lees het script: Vrije Foton Energie – Alle video’s, uitgebreid script

Deze uitvindingen kunnen alleen komen nadat de mensheid de nieuwe theorie van de Universele Wet volledig heeft geïmplementeerd, wat elk misbruik van geavanceerde technologieën, die onvermijdelijk de hele beschaving zullen schaden, uitsluit. Daarom zal speciale aandacht worden besteed aan de juiste theoretische opleiding van de studenten die ook hun Lichtlichaamsproces (LLP) en individuele ascentie zullen bevorderen (zie hieronder).

3. Het “Departement Sociale Wetenschappen en Verlichting” zal sociale en spirituele wetenschappen, in het bijzonder nieuwe organisatievormen van de opklimmende geëvolueerde menselijke samenleving onderwijzen, die snel de oude sociaal-economische en milieuproblemen op deze planeet zullen elimineren. Veel maatschappelijke problemen hebben de mensheid gedurende lange perioden niet ondersteund en deze zullen uiteenvallen om genezing te laten plaatsvinden voor het hoogste goed van allemaal.

Een van die behoeften die moet worden aangepakt, is de implementatie van de nieuwe Astral Munteenheid op basis van lokale emitterende banken in vrije autonome gemeenschappen van verlichte individuen. De nieuwe munteenheid zal gebaseerd zijn op een hoger-dimensionaal systeem van betalingen en transacties, bekend als INFER, dat het oude mislukte monetaire systeem van Orion – Orion monetary system – zal vervangen; het is gebaseerd op een waar begrip van de aard van energie = Alles-Dat-Is = de Primaire Term van het Menselijk Bewustzijn en weerspiegelt verschillende filosofische, historische en gnostische aspecten van het menselijk leven. Zie het gedeelte over Astrale Valuta.

4. Het “Departement van het LLP en Ascentie” zal gewijd zijn aan het Lichtlichaamsproces (LLP) en Ascentie. De nieuwe Wetenschap en Gnosis van de Universele Wet zijn in wezen de Wetenschap van Ascentie – Science of Ascension – en het zal zijn geldigheid zeer binnenkort volledig ontvouwen wanneer mensen zullen zich hun vermogen tot onmiddellijke schepping gaan herinneren. De UW is de handleiding voor deze nieuwe geëvolueerde manier van leven en dat is de reden waarom alle oude foutieve wetenschap volledig moet worden opgegeven.

Alle afdelingen zullen nauw samenwerken omdat ze elkaar aanvullen. Als een student bijvoorbeeld enorme vorderingen maakt in de LLP en Ascentie, dan zal hij een open contact hebben met zijn ziel en kan hij ook een succesvolle uitvinder zijn van nieuwe technologieën die hem door middel van channeling zullen worden gegeven, als hij ook een technische achtergrond en belangen op dit gebied heeft en is in staat deze informatie om te zetten in praktische oplossingen.

Sommige uitvindingen kunnen nieuwe genezingstechnieken zijn en zullen het Genezingscentrum ten goede komen. In feite zullen al deze helings- en onderwijsactiviteiten zich ontvouwen in het eenheidsveld van Goddelijk Bewustzijn, waar geen scheiding is en zullen dus de holistische benadering van de nieuwe Theorie van de UW volgen.

Een Nieuwe Wereldgemeenschap en de Astrale Munteenheid

Een nieuwe wereldgemeenschap zal ontstaan ​​uit een frisse benadering van sociale wetenschappen. Talrijke cursussen over geavanceerd sociaal leven zullen nieuwe vormen van organisatie van de opklimmende geëvolueerde menselijke samenleving omvatten, die verschillende filosofische, historische en gnostische aspecten van het menselijk leven weerspiegelen. Het delen van deze inzichten met verlichte individuen zal worden genoten en geïmplementeerd in deze nieuwe gemeenschappen, die zich snel zullen verspreiden over de Nieuwe Aarde.

De gnostische en theoretische principes van de nieuwe astrale valuta en het Interdimensionale Netwerk voor Financiële Energie Beloning (INFEB) zullen breed worden onderwezen en praktisch worden geïmplementeerd. Het Astrale Munteenheid programma zal nieuwe rechtvaardige systemen van betalingen en transacties vertegenwoordigen die zullen leiden tot de ware bevrijding van alle mensen.

This entry was posted in Ascension. Bookmark the permalink.

Comments are closed.