Нашето Галактическо Слънце се съгласува с Голямото Централно Слънце и Царството на Плазмата

Карла Томпсън, 26 април, 2019 г.

http://astraeaetamora.org/

Превод на български от Георги Станков

Related image

Плазмата е същността на “Полето на Единство“ – магнитно, свръхпроводящо и свръхсъзнателно

Предговор към българския читател
Георги Станков

Това послание на Елохимите е може би най-важното послание, което сме получили през всички тези години – от теоретична и практична гледна точка. За пръв път ние научаваме нови факти за трансцеденталната физика на плазмата на светлината, която сега погълва човечеството и цялата планета и ги променя като енергийни системи до неузнаваемост на квантово ниво. Даже аз, като откривател на Универсалния закон и автор на новата Обща теория на истинската физика, която за пръв път обяснява естеството на енергията и всички явления в природата по логичен начин и без никакви противоречия противно на сегашната провалила се конвенционална физика, не съм в състояние напълно да осмисля новата физика на плазмената светлина.

Това, което е ясно, е че тя измества фотонното време-пространство, залегнало в основите на старата триизмерна матрица, където ние все още живеем и, което аз зa пръв път обяснявам от теоретична гледна точка. Много скоро матрицата ще се разпадне изцяло и ще направи място за новите пет-измерни градове на светлината – първо тук в Италия и в България.

Снощи моите братя по душа, арктурианците установиха контакт с нас и ми казаха, че в следващите дни ще ми дадат повече теоретично познание за плазмената светлина. Това ще ми позволи да внедря много нови, напреднали, високо-измерни технологии, които ще донесят безкрайно благоденствие на човечеството и ще превърнат земята в райска градина. Следва коментарът на Карла.

_________________________

Намираме се в едно много експанзивно време на Възнесението, където присъствието на фотонна светлина е заменено с нов вид светлинаПлазмена светлина. Тази уникална и много деликатна плазмена светлина е с нас в малки количества в продължение на няколко години, но сега нови галактически подреждания наскоро предизвикаха плазмен взрив, който наводни Земята и всяко живо същество на планетата.

През годините тези послания се съсредоточиха около дискусията за поддържащите енергийни качества на възнесената реалност, включително Магнетизъм, Свръхпроводимост и Неполярност [Послание 5, Послание 6, Послание 7]. Един преглед на последователността на посланията ясно показва красивото разгръщане на възнесението в много фини стъпки, стъпка по стъпка, отразявайки как космическите енергии естествено и нежно се сливат с нашата реалност, като ни отвеждат към все по-високи честоти, които поддържат все по-фини вибрации, единно съзнание, познато още като “Полето на Съзнанието на Единството“.

За мен беше вълнуващо откровение да науча за новата плазмена светлина и да чуя за нашето изравняване с други галактически тела. Разбира се, естественото енергийно състояние на Вселената е магнетизъм. Това подреждане: Централно Слънце към нашето Магнитно Слънце, към нашата планета Земя е създало супермагистрала на проводимост чрез активността на магнетизма. Тази супермагистрала вече е напълно достъпна за притока на плазмична светлина, чиито принципи са свръхсъзнание, незабавен достъп до по-висше съзнание и Безкрайното съзнание, където всички енергийни обмени са мигновени и реципрочни. Самата Земя дори е израснала до случая, споделен от Елохимите тук: [Великолепната магнитна промяна на Гая на 29 октомври, 2018 г.]. Тази дейност напълно замества полярността, основана в електромагнетизма, веднъж и завинаги.

Със сигурност, ако някой имаше някакви съмнения, това събитие демонстрира силата на Сътворението да промени основната енергетика на всяка реалност, за да се приведе в съответствие с намерението на Първоизточника. Това означава, че електромагнитните решетки, създадени за да ни откъснат от духовния ни Аз и присъщото ни право да знаем, че нашето истинско наследство е духовно и че ние сме пряк израз на самото творение, сега ще бъдат успешно преодоляни в полза на нашия духовен растеж и също ще доведе до подкрепа на нови технологии, основани на магнетизма.

Също така е важно да се знае, че плазмената светлина почти напълно е заменила фотонната светлина. Фотонната светлина доминираше в тази реалност досега и носеше свойства на пречупване и отражение. Тази светлина се виждаше само на много тясна честотна лента като отделна светлинна субстанция. Силата на плазмената светлина е, че тя не се разваля, тя остава цяла, когато пристигне на магнитна свръхпроводяща вълна и е свръхсъзнателна. Целокупността на Първоизточника се носи вътре, тя не може да се накърни и следователно напълно прониква във всяка форма на тялото, за да я обедини с Първоизточника на Всичко-Което-Е. Това е съвършенство.

На човешко ниво това приспособяване води до качествени промени в нашия личен опит по отношение на предизвикателства, които се отнасят до нивото на съзнанието. Забелязваме, как нашата реалност е станала изключително динамична, където нашите взаимоотношения и житейски опит са достигнали до съвсем ново ниво на усмисляне. Изглежда, че плазмената светлина усилва тези преживявания и затова човек трябва винаги да се придържа към принципa да се върши „най-доброто за всички”, с добротата и състраданието на Учителя, за да не се изпадне в състoяние на разделението и изключванeтo на три-измерната плътност.

Симптомите на Процеса на светлинното тяло (ПСТ) също са се засилили в много носители на светлината преди и през последния пълнолунен портал на 19 април 2019 г.. Сигурна съм, че почти всеки носител на светлина е забелязал или увеличаване на тези симптоми и / или е забелязал появата на стари вътрешни емоционални остатъци, които трябва да бъдат пречистени, за да се премине към следващото ниво на еволюция.

Тази нова плазмена светлина е брилянтен инструмент, който има способността да изкарва абсолютно всичко на преден план, или да бъде излекувано и освободено, или да бъде преизпитано и повторно анализирано, този път с поддържащите принципи на искреност и честност. Това е просто още една възможност да приемем собствената си отговорност за нашата част от недоразумението. Наистина, няма избягваща се отговорност: изглежда, че плазмената светлина е тук, за да лекува всичко и всеки, веднъж завинаги, по един или друг начин! Каква възможност да изчистиш своето лично кармично досие и да се преместиш в по-висока честота, да се издигнеш над тази ограничена реалност на екзистенциално предизвикателство и страдание, обвързана с пътищата на други души, които не ни помагат в нашето заплитане. Това е време, което изисква внимателно посвещаване на балансираното отражение на собствения живот.

Накрая, след като личният баланс е изчистен с помощта на плазмената светлина, която директно ни донася единното поле на съзнанието и предава енергията на по-високи нива на разбиране за всички предизвикателства, нашето възнесение в по-висши изрази е гарантирано. Елохимите споделят мнението си за златната плазмена светлина, която много от нас забелязаха миналия декември и подчертават важността на възприемането на Златната Плазма, като Христово Съзнание, тъй като то проправя пътя към обединяване с нашето АЗ СЪМ Присъствие, последната стъпка преди възнесението. Обединението с нашето АЗ СЪМ Присъствие може да бъде тежко пътуване, но сега имаме пълната енергийна подкрепа на единното поле на сътворение около нас.

Надявам се, че ще се радвате на това красиво послание от Елохимите, Астрея и Амора, и че то носи яснота относно вашето пътуване.

С любов, Карла

„Това е красив момент във външната експанзия, тъй като разделянето на реалностите с по-ниска честота се засилва, когато вълните на плазмената светлина навлизат във вашия свят. Силата на вашето магнитно слънце се усилва след привеждане в съответствие с централното слънце и притокът на магнитна енергия също наводнява Земята до ядрото й. Наводняването с магнитна енергия отвори вратите за плазмената светлина, за да неутрализира ефективно всички електромагнитни вълни и електромагнитни (EM) полета, които са толкова вредни за вашата красива планета и всички жители. Известно е, че ЕМ полетата са вредни за вашата здрава човешка система от чакри, която е, само и естествено, магнитна по природа.

Вашата планета е обляна с красиви активирани вълни на плазмената светлинна енергия. Какво представлява плазмената светлина? Плазмената светлина най-добре се описва като вещество, което е създадено от електронно изместване на квантовото ниво на сътворението.

Това е вълнуващо време, защото означава пълно пренасочване към това, което е предназначено от Първоизточника, и замества фотонната светлина, идваща към вас от Фотонния пояс, в който сте били потопени по времето на този инкарнационен цикъл и от който сега излизате.

Фотонната светлина беше пречупена светлина, пречупена в отделни лъчеви честоти на светлината в тесния електромагнитен спектър [виж тук]. Цялата фотонна светлина винаги се пречупваше в индивидуални лъчи в зависимост от тяхната честота.

Сега, в рамките на параметрите на магнетизма, плазмената светлина никога не се пречупва, нито се отразява – когато влезе в реалността ви, тя винаги остава цяла. Невъзможно е да се променят нейните свойства на свръхпроводимост и свръхсъзнание. Това са свойствата, които носят усъвършенствана информация за вас от Божия Източник, и ТОВА е гаранция за безопасност срещу манипулиращите енергии на Пропадналата Реалност –

Това е “Отговорът” – разрешението!

Ще разширим тази дискусия, за да включим вече отбелязаната плазмена светлина, видяна от вас като наплив на Златна плазма [около Коледа, бележка Карла]. Целта на това събитие беше да „подготви пространството“, така да се каже, за Божието Дарение на Безкрайното Колело на Светлината и Живота. Поросяването с тази искряща златна светлина, видяна от много носители на светлината, полага основата на човечеството да се приведе в съответствие с това, което знаете като „Христово съзнание“. Тази златна светлина идва от Централното Слънце, чрез което цялата еволюция е управлявана. Централното Слънце може също да бъде приравнено към Божията Енергия, или Първоизточника, и то се поддържа като чисто съзнателно възприятие, от което произлиза и чистото съзнателно творение.

Сега, когато Магнитното Слънце е родило тази свещена светлина, всички форми са на място, за да получат Златното Съзнание на Христос, като се подготвят за привеждането на всяко душа в съответствие с нейното АЗ СЪМ Присъствие. Не забравяйте, че дори и да наричаме „Христовото съзнание” златна енергия, тя наистина е универсална енергия на силата на живота, основана на властта на Божествения ум чрез прилагането на безусловна любов, просветление и доброта. Тези енергии притежават еднакво любящо присъствие за всички изрази на живота на вашата планета. Нашето намерение по никакъв начин не е да приравним енергията на „Христовото съзнание” с определена религия.

Важната идея е, че ако човек реши, да НЕ се придържа към принципите на тази красива творческа енергия, той ще има големи трудности да се движи напред в светлината и силата на чистото творение чрез аспекта на присъствието на АЗ СЪМ. Помнете!

Влизайки в съответствие с вашето собствено АЗ СЪМ Присъствие е в крайна сметка ключът към вашето лично Възнесение в този живот, извън цикъла на раждане – смърт – прераждане.

С безкрайна любов за всички…

Астрея и Амора

This entry was posted in Ascension. Bookmark the permalink.

Comments are closed.