Отворено писмо до всички български учени – Open Letter to All Bulgarian Scientists

Д-р Георги Станков, 23 септември 2018 г.

www.stankovuniversallaw.com

 

Уважаеми колеги,

Съвременната физика е, да се използва популярен съвременен термин, по същество “фалшива (fake) наука“, а така също и математиката от 1931 г., когато известният австрийски математик Курт Гьодел показа без съмнение със своята известна теорема за непълнотата (в публикацията си “Über formal unentscheidbare Sätze der “Principia Mathematica” und verwandter Systeme“), че математиката не може да докаже своята собствена валидност като херменевтична дисциплина на абстрактното човешко мислене със свои средства. Оттогава математиката и заедно с нея всички точни природни науки, които използват математиката като инструмент за описване на природата чрез природни закони и математически модели, съществуват в прочутата Основна Криза на математиката и науката (Grundlagenkrise der Mathematik).

Надявам се, че Вие като теоретик да сте добре запознат с този факт и го съблюдавате във Вашата изследователска дейност. Казвам това, защото повечето учени са пометели тази неприятна истина с огромна метла под килима на пълното забвение и живеят оттогава като невинни грешници в своята собствено изградена илюзия, наречена “физика” и “човешка наука”.

Съвременната физика е изправена пред големи проблеми, тъй като стандартният модел не може да обясни повечето от наблюдаваните явления. Не е в състояние да интегрира гравитацията с другите три фундаментални сили и въобще няма никаква теория на гравитацията. Този недостатък е добре известен.

Направих проучване върху основния акцент на изследователските дейности от около 1000 представителни физици по света, както те се представят в личните си уеб сайтове и установих, че повече от 60% от всички физици са посветили теоретичните си дейности върху подобряването или замяната на стандартния модел, който все още се счита по инерция и липса на надеждни алтернативни разрешения за върха на съвременната физика, включващ класическата квантова механика, QED и QCD, с теорията на относителността, но не и класическата механика.

Това е най-убедителното доказателство, че стандартният модел е “фалшива наука” и че трябва да бъде заменен, тъй като не обяснява нищо. Много окуражаващо е, че мнозинството физици и учени (теоретици и математици) разбират и приемат този очебиен и шокиращ факт.

Когато Комитетът за Нобелова награда връчи своята награда през 2015 г. на

Такаaки Кайита (Takaaki Kajita)
Супер Камиокандe сътрудничество (Super-Kamiokande Collaboration)
Университет Токио, Кашива, Япония (University of Tokyo, Kashiwa, Japan)

и

Артър Б. Макдоналд (Arthur B. McDonald)
Сътрудничество в обсерваторията на Судбъри по Неутрино (Sudbury Neutrino Observatory Collaboration)
Кралския университет, Кингстън, Канада (Queen’s University, Kingston, Canada)

за тяхната експериментална работа, която показва, че неутрино може да има маса, трябваше да признае в официалното прес-съобщение, че:

Това откритие доведе до дълбокото заключение, че неутрините, които дълго време се считаха, че нямат маса (?), трябва да имат някаква маса, колкото и малка да е.

За физиката на частиците това беше историческо откритие. Стандартният модел за най-съкровеното функциониране на материята е бил невероятно успешен, като се е противопоставял на всички експериментални предизвикателства повече от двадесет години. Въпреки това, тъй като той изисква неутрините да нямат маса, новите наблюдения ясно показаха, че Стандартният модел не може да бъде пълната теория за фундаменталните съставки на вселената.” (За повече информация прочетете тук)

Позволете ми да обобщя някои от най-големите грешки, допуснати досега във физиката, и да я изложа като “фалшива наука”, само защото физиците не са осъзнали, че тяхната дисциплина просто е приложна математиката за физическия свят, но не са я използвали по правилен начин спрямо установените аксиоматични, формалистични принципи. Следователно, преди да можем да реформираме физиката, трябва да приложим по строг методологически начин принципа на математическия формализъм, въведен за пръв път от Хилберт, който доведе чрез прочутия спор върху основите на математиката (Grundlagenstreit) между двете световни войни в Европа до неоспоримото доказателство на Гьодел за невалидността на математиката и признанието за наличието на Основната Криза на математиката, която беше забелязана още от началото на 20-ти век, след като Б. Ръсел представи своите известни парадокси (антиномии):

1) Нито фотоните, нито неутрините са частици без маса. Физиците са се провалили, защото не са успели да разберат епистемологично (от гледна точка на познанието) своето определение за маса, което се основава на математиката и всъщност е “енергетично взимоотношение“. Всички частици и системи на природата имат енергия и следовтелно маса (за допълнителна информация прочетете тук).

2) Това елиминира абсурдната концепция за “тъмната материя”, която представлявала 95% от общата маса във Вселената съгласно сегашния стандартен модел в космологията, която е един друг пример за “фалшива наука”, тъй както неотдавнашният спор за инфлационната хипотеза, че не е истинска наука, действително разкри (прочетете тук). 95% от липсващата материя във вселената е масата на фотонното пространство-време, което сега се смята, “че няма маса”. Показах, как може много лесно да се изчисли масата на фотоните и оттам да се изчисли масата на материята, като се започне с химическите елементи (прочетете тук и вижте Таблица 1).

По този начин лесно може да се интегрира гравитацията с другите три фундаментални сили и за пръв път да се обясни механизма на гравитацията чрез обединяване на класическата механика с електромагнетизма и квантовата механика, като едновременно се елиминира езотеричното търсене на хипотетичния гравитон, което е друга епохална грешка на физиката (прочетете тук).

3) Заряд не съществува. Когато сегашната дефиниция на електричен заряд е написана по правилния математически начин, нещо, което физиците не са успели да извършат в продължение на почти четири века (всъщност от античността), откакто електричеството е известно, може лесно да се покаже, че зарядът е синоним, плеоназъм за “площ”и SI единицата 1 кулон е еквивалентна на 1 квадратен метър. Непростима грешка!

Прочетете ощеThe Greatest Blunder of Science: „Electric Charge“ is a Synonym for „Geometric Area

Аз мога да продължа и да изброя най-малко 20 други грандиозни грешки на съвременната физика, които я правят “фалшива наука”. В същото време днешната физика може много лесно да бъде преработена и превърната от фалшива наука в истинска наука, като първо се реши Основната криза на математиката, както аз вече направих през 1995 г. с развитието на Новата интегрирана физическа и математическа аксиоматика на Универсалния закон:

The New Integrated Physical and Mathematical Axiomatics of the Universal Law

С тази нова теоретична основа успях да докажа, че всички настоящи частични физически закони, които са причина за тоталната бъркотия в съдържанието на всички учебници по физика в днешно време, могат много лесно да се изведат от един Универсален закон на природата и са следователно негови частични приложения, както това е било постулирано от Айнщайн (универсално полево уравнение, Weltformel) , Херман Вайл (всеобща полева теория) и от много други известни физици между двете световни войни.

Прочетете още: The Universal Law of Nature

Следователно аз настойчиво Ви препоръчвам да преразгледате познанията си по физика, които са толкова невярни, колкото тази наука е фалшива и да започнете с новото въведение в теорията на науката на Универсалния закон, което току-що публикувах като електронна книга:

An Easy Propaedeutics Into the New Physical and Mathematical Science of the Universal Law – ebook

След като сте схванали основните принципи на новата теория, можете да продължите с моите научни книги и статии за новата физическа и математическа теория на Универсалния закон, която прави от физиката проста приложна математика:

Позволете ми да Ви уверя с най-добрите ми намерения, че имате само две възможности, как да реагирате:

1) Очевидно отхвърляне на моето предложение въз основа на предразсъдъци и неподходящо високомерие, които са само проява на лични страхове, водещи до непознание или

2) Да покажете разсъдък, отворен разум и интелектуално любопитство и да направете скок във вашето разбиране за природата.

Аз съм имал вземане-даване с първия отговор от страна на конвенционалните учени повече от 20 години, откакто публикувах първата си книга за Универсалния закон през 1997 г. и изобщо не съм впечатлен от тази реакция на инат, който само засяга човека, който го изразява.

Освен това знам без всякакво съмнение, че тази година е годината на въвеждането на новата теория на Универсалния закон в световен мащаб и по този начин ви правя голяма услуга да ви информирам предварително.

След пробива на новата теория на Универсалния закон нищо няма да остане непокътнато в науката и Вашето предполагаемо сигурно служебно място във вашата научна институция ще бъде също толково ефимерно, колкото и сигурните избори на Хилари Клинтън с “повече от 95% сигурност”, предсказани от фалшивите масови медии. Защото повярвайте ми, няма никаква разлика между фалшивите масови медии, които с очевидните си лъжи са понастоящем в свободно падане, и днешната фалшива физика и наука, които също ще престанат да съществуват в сегашната си форма мигновенно в хода на тази година. Точно както фалшивата версия на масовите медии се срина в рамките на няколко седмици преди и след избора на Тръмп, независимо от факта, че тези лъжи са контролирали мнението на масите в продължение на десетилетия, ако не и столетия. Паралелите са удивителни и това трябва да ви убеди, че настоящата ви научна позиция е несъстоятелна.

Ваш е изборът да приемете това безусловно предложение от безкрайна познавателна стойност или да го отхвърлите и да останете слепи за остатъка от живота Ви и аз се надявам, че Вие ще направите правилния избор. В този случай аз съм на Ваша страна, за да Ви помогна да направите този гигантски скок в човешкото съзнание и да оставите зад гърба Ви сегашното състояние на познавателна слепота.

Накрая бих искал да Ви информирам за моето предложение (официално съобщение) до международната научна общност от юли 2014 г., което все още е валидно.

С най-добри пожелания

Д-р Георги Станков

 

This entry was posted in Ascension. Bookmark the permalink.

Comments are closed.